Aby opracować skuteczną i opłacalną strategię należy zwrócić uwagę nie tylko na jej rentowność, ale także na inne parametry:

 • Stosunek zysków do strat;

 • Średni Stop-Loss, itp.

 • Czynniki wpływające na zysk;

 • Częstotliwość zamykania pozycji;

Tylko poprzez śledzenie swoich działań na rynku w dynamice, trader może zidentyfikować wąskie gardła w swojej pracy, wyeliminować je i uczynić swoją strategię win-win.

Dziennik Tradera: narzędzie do analizy i dyscypliny

Do analizy handlu należy wykorzystać proste narzędzie dostępne dla każdego użytkownika - dziennik tradera. Nazywany jest również dziennikiem handlowym lub dziennikiem tradingowym. Pozwala to początkującym uczyć się na własnych błędach, a bardziej doświadczonym traderom korygować i ulepszać swój system handlowy.

W dzienniku można łatwo przeglądać historię i parametry dokonanych transakcji. Na podstawie tych informacji można przeanalizować operacje handlowe, sprawdzić statystyki i oszacować stosunek pozycji zyskownych i stratnych.

Czym jest dziennik tradera i do czego służy

Dawno już minęły czasy, kiedy traderzy wypełniali papierowe dzienniki zawierające szczegółowe informacje o wszystkich pozycjach, od wielkości lota i rodzaju aktywów do wielkości i rodzaju złożonych zleceń. Teraz możesz ręcznie prowadzić dziennik handlowy w pliku utworzonym w programie Excel. Edytor tabelaryczny został wybrany ze względu na swoją funkcjonalność, która pozwala na szybkie łączenie informacji w grupy i wyświetlanie statystyk w postaci wykresów. W tabelach Excela tworzone są niezbędne kolumny i wprowadzane są wszystkie transakcje i ich parametry.

Istnieją już gotowe specjalne programy i usługi, które wystarczy pobrać, zainstalować na komputerze i prowadzić dziennik handlowca online. Nie musisz wprowadzać własnych danych, ponieważ możliwe jest pobieranie raportów bezpośrednio z platformy handlowej. Wadą dziennika elektronicznego jest to, że nie dostarcza on informacji z wszystkich platform i nie może być dostosowany do specyfiki handlu lub osobistych preferencji tradera.

Niezależnie od tego, jaki rodzaj dziennika wybierze trader, jego przydatność jest bezsporna:

 • Dziennik wyświetla informacje o zamkniętych i otwartych pozycjach, spreadach, wielkości swapów, można zobaczyć wykresy zyskowności w dowolnym przedziale czasowym, itp;
 • Pomaga to zrozumieć, w jakim kierunku należy zmienić strategię. Na przykład, jeśli inwestor widzi, że problematycznym obszarem w strategii jest źle ustawiony stop-loss, może go skorygować i wykorzystać statystyki w dzienniku, aby ocenić skuteczność takich zmian. To potwierdzi jego przypuszczenia lub, odwrotnie, ujawni, że problem nie leży w stop lossie, ale w przedziale czasowym;
 • Dziennik jest zdyscyplinowany. Jest to świetny pomocnik w walce z lenistwem. Pomaga usystematyzować informacje i trzymać się zasad zarządzania pieniędzmi. Na przykład, inwestor myśli, że lepiej jest przeczekać spadek, ale po przeanalizowaniu poprzednich transakcji w dzienniku, zobaczy, że lepiej jest zamknąć pozycję;
 • Sądząc po wpisach w dzienniku, można ocenić skuteczność pracy handlowca. Pomaga to zoptymalizować proces handlowy. Zapisywanie informacji pozwala oszacować czas poświęcony na otwieranie transakcji czy analizę sytuacji rynkowej.

Sposób prowadzenia dziennika ręcznego i automatycznego

Dzienniki handlowe w formie specjalnych programów i usług online mogą mieć nieco odmienną funkcjonalność:

 • W zależności od liczby parametrów. Takich parametrów może być do 70. Główne z nich to rentowność, oczekiwana wypłata, współczynniki opłacalnośći i zwrotu itp;

 • Przez liczbę wykresów i diagramów. Może być od 2 do 2,5 dziesiątków wykresów i ponad 65 diagramów;

 • Dzięki dodatkowej funkcjonalności. Niektóre dzienniki mają funkcję automatycznego obliczania lotów, wyników transakcji itp.

  Korzystanie z edytora dziennika Excel jest łatwiejsze, ponieważ można go zmodernizować tak, aby pasował do każdego zadania. W Internecie można pobrać już stworzony szablon z komóreczkami, które można dostosować. Zarówno gotowe bazy danych Excel, jak i specjalne programy są dostępne za darmo lub za opłatą abonamentową. Darmowe wersje mają ograniczony zestaw funkcji, choć wystarczający do pracy. Istnieje możliwość samodzielnego stworzenia dziennika do Excela, w którym można zapisywać następujące dane:

 • Data otwarcia i zamknięcia pozycji;
  Kwota zainwestowana w transakcję;

 • Kwota zysku (straty) z uwzględnieniem kosztów;

 • Rodzaj środka trwałego i zastosowana taktyka;

 • Działania w przypadku pozytywnych i negatywnych wyników handlowych.

  Nie ma też nic skomplikowanego w korzystaniu z dziennika online. Mają one prosty i nieskomplikowany interfejs, na którego naukę trzeba poświęcić nie więcej niż 15 minut. Niektóre wersje automatyczne w ogóle nie wymagają ręcznego wprowadzania danych, są one eksportowane z platformy.

Jak wybrać odpowiedni dla siebie dziennik

Najprostszym rozwiązaniem jest dziennik handlowy w Excelu. Jego nagłówek można dowolnie dopracować, można również dokonywać zmian w formułach obliczeniowych. Doskonałym przykładem profesjonalnego dziennika w Excelu jest dziennik handlowy Rezvyakova, który można pobrać z Internetu.Z automatycznych dzienników handlowych, są 4 najbardziej popularne:

 • PirateTrade. Oprogramowanie do profesjonalnej analizy danych statystycznych. Za darmo dostępna jest tylko wersja demonstracyjna;

 • Marketstat. Popularny dziennik statystyczny dla handlowców, którego cena rocznej subskrypcji wynosi około 79usd;

 • MaxProfit. Ten projekt był kiedyś płatny, ale autor udostępnił go do użytku publicznego. Jedynym problemem jest odbieranie kluczy dostępu;

 • TAWorkBook. Rzadkie oprogramowanie do księgowania i analizy transakcji. Jest w stanie przełożyć informacje na formę graficzną. Nie nadaje się do dogłębnej analizy, ale jest idealny do samodyscypliny.

Po wybraniu najbardziej odpowiedniego dziennika, trader może usystematyzować swoją pracę na rynku Forex i doprowadzić swoją strategię handlową do perfekcji.