„Przyszłością każdego społeczeństwa są dzieci i młodzież, dlatego Parlament Europejski musi zdecydowanie wesprzeć walkę z bezrobociem i ubóstwem dzieci, tak jak jest to określone w założeniach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2021-2027. Zobowiązują nas do tego niepokojące dane statystyczne.

W Unii mamy około 18 mln dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przy czym w niektórych państwach członkowskich liczba ta jest bardzo wysoka. Wybuch epidemii i jej społeczno-ekonomiczne konsekwencje pogłębiły tylko nierówności i ubóstwo. Niestety ubóstwo wśród dzieci jest stale obecne we wszystkich państwach członkowskich i jest znacznie wyższe niż wśród osób dorosłych w wieku produkcyjnym. Ponadto od grudnia 2019 roku bezrobocie wśród młodzieży wzrosło w UE o 3 punkty procentowe, zwiększając liczbę bezrobotnych młodych osób do ponad 3 mln. To zatrważające dane, które zobowiązują do działania.

Komisja Europejska musi dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że państwa członkowskie otrzymają odpowiednie środki z EFS+ na wdrożenie skutecznej polityki walki z bezrobociem wśród młodzieży i ubóstwem dzieci. Pamiętajmy też o tym, że najlepszym sposobem na walkę z ubóstwem dzieci jest wspieranie rodzin, zarówno finansowe jak również poprzez ułatwienia w dostępie do rynku pracy i usług dla ich rodziców. Wspierając rodziny zmniejszymy ubóstwo wśród dzieci”.