Grupa liczy 20 osób, w jej skład wchodzą studenci prawa, prawnicy a także policjant. Ostatnimi czasy analizie prawnej poddano kilkanaście komentarzy obrażających żołnierzy, do prokuratury skierowano już 5 przypadków. Pułkownik Marek Pietrzak podkreślił, że działalność grupy to także uświadamianie użytkownikom mediów społecznościowych, że ni są bezkarni oraz, że tego typu media mogą również służyć dezinformacji i manipulacji przez co przy korzystaniu z nich trzeba zachować czujność: 

"W dzisiejszym świecie media społecznościowe i w ogóle media mogą być i są narzędziem wykorzystywanym przez podmioty zewnętrzne. Mamy do czynienia z działaniami, które przez nas, wojskowych, są interpretowane jako te z obszary szarej strefy, podprogowe, czy hybrydowe. Musimy nauczyć się funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, musimy edukować szczególnie młodzież, tak, aby nie stawała się podatna na działania" powiedział pułkownik.

 

Jednym z komentarzy poddanych analizie jest komentarz aktywisty Barta Staszewskiego, w którym odnosi się on do ukarania Barbary Kurdej-Szatan za jej opinie dotyczące działań Straży Granicznej i wojska na granicy z Białorusią. Honor informuje, że po analizie komentarza zostanie przygotowane zawiadomienie do prokuratury.