Watykan: Osoby transpłciowe mogą być chrzczone i mogą być świadkami małżeństw

0
2
3
Chrzest
Chrzest / Pixabay

Watykańskie biuro doktrynalne stwierdziło, że osoba dorosła, która identyfikuje się jako transpłciowa, może przyjąć sakrament chrztu na takich samych warunkach jak każdy dorosły, o ile nie ma ryzyka wywołania skandalu lub zamieszania wśród innych katolików.

Watykan stwierdził również, że dzieci lub nastolatki doświadczające problemów związanych z tożsamością transpłciową mogą również przyjąć chrzest, "jeśli są dobrze przygotowane i chętne".

Dokument odpowiadający na te i inne pytania dotyczące sakramentów dla osób identyfikujących się jako transpłciowe i osób pozostających w związkach jednopłciowych powstał w odpowiedzi na pytania zadane Dykasterii Nauki Wiary (DNW) w lipcu przez biskupa Giuseppe (José) Negri z Santo Amaro w Brazylii. Wskazówki te pojawiają się w trakcie toczących się w Kościele katolickim dyskusji na temat opieki duszpasterskiej nad społecznością LGBTQ w świetle skupienia się Franciszka na towarzyszeniu i synodalności.

Odpowiedź dykasterii datowana jest na 31 października i podpisana przez prefekta DNW kardynała Victora Fernándeza i papieża Franciszka. Jest ona dostępna na stronie internetowej Watykanu w języku włoskim.

Watykan odpowiedział również na pytania dotyczące tego, czy osoby transpłciowe lub osoby pozostające w związkach homoseksualnych mogą być rodzicami chrzestnymi lub świadkami małżeństwa, a także czy dzieci adoptowane lub urodzone w wyniku wspomaganego rozrodu przez pary tej samej płci mogą zostać ochrzczone.

W odpowiedzi na ostatnie pytanie DNW zacytowała paragraf 868 Kodeksu Prawa Kanonicznego i stwierdził, że "aby dziecko mogło zostać ochrzczone, musi istnieć uzasadniona nadzieja, że zostanie ono wychowane w religii katolickiej".

W kwestii osób, które identyfikują się jako transpłciowe i ich przyjęcia sakramentu chrztu, dykasteria podała kilka uwag do rozważenia, "zwłaszcza gdy istnieją pewne wątpliwości co do obiektywnej sytuacji moralnej, w której znajduje się dana osoba, lub co do jej subiektywnego usposobienia do łaski".

Następnie wyjaśniono, że Kościół katolicki naucza, że chrzest przyjęty bez żalu za grzechy ciężkie, choć nadaje nieusuwalny charakter sakramentalny, nie obdarza łaską uświęcającą.

Watykan zacytował Katechizm Kościoła Katolickiego, św. Tomasza z Akwinu i św. Augustyna z Hippony, aby wyjaśnić, że gdy dana osoba ma właściwe usposobienie, to znaczy żałuje za grzechy ciężkie, sakramentalny charakter chrztu "jest bezpośrednią przyczyną, która usposabia do otrzymania łaski".

"W ten sposób możemy zrozumieć, dlaczego papież Franciszek chciał podkreślić, że chrzest 'jest drzwiami, które pozwalają Chrystusowi Panu zamieszkać w naszej osobie i pozwalają nam zanurzyć się w Jego Tajemnicy'" - powiedziała DNW, cytując audiencję generalną papieża Franciszka z 11 kwietnia 2018 roku.

"Konkretnie oznacza to", cytując adhortację apostolską Franciszka Evangelii Gaudium z 2013 r., "że "drzwi sakramentów nie powinny być zamykane z byle powodu". Dotyczy to zwłaszcza sakramentu, który sam w sobie jest "drzwiami": chrztu. ... Kościół nie jest domem poboru opłat; jest domem Ojca, w którym jest miejsce dla każdego, ze wszystkimi jego problemami".

DNW stwierdziła, że nawet jeśli istnieją wątpliwości co do obiektywnej sytuacji moralnej danej osoby lub subiektywnej skłonności do łaski, nie należy zapominać o "wierności bezwarunkowej miłości Boga, zdolnej do stworzenia nieodwołalnego przymierza nawet z grzesznikiem".

Źródło: CatholicAgencyNews

Sonda

Wczytywanie sondy...
Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną