Kościół

Bez naszej modlitwy trudno będzie młodym ludziom powiedzieć Bogu swoje „fiat”

Medytacje ewangeliczne z dnia 2 lutego 2018 roku, Łk 2, 22-40.

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.

Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Słowa tej Ewangelii wybrzmiewają dzisiaj w sposób szczególny – Dzień Życia Konsekrowanego to najodpowiedniejszy czas, aby podziękować modlitwą wszystkim tym, którzy poprzez swoją posługę zbliżają nas do Chrystusa.

Maryja i Józef udali się do Jerozolimy, aby w świątyni podziękować za Jezusa i ofiarować Go Bogu. To właśnie tam nastąpiło spotkanie z Jezusem dwóch pięknych dusz, dwojga pięknych duchem, chociaż już przywiędniętych ciałem osób, które z natchnienia Ducha Świętego rozpoznały w Nim Boga.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam świątynię jako miejsce spotkania, ale i formacji duchowej, która nigdy nie powinna ustawać. Formacja – jak widać na przykładzie Anny – jest zarazem służbą Bogu. Przecież gdyby nie świątynna formacja, Anna nie byłaby w stanie otworzyć się na Ducha Świętego i rozpoznać w maleńkim Dzieciątku Zbawiciela, który da wyzwolenie narodu żydowskiemu. Wówczas nie dała by też o Nim świadectwa. Powołana, aby dawać świadectwo o Chrystusie…

To powołanie do dawania świadectwa naszym życiem i słowem jest udziałem każdego z nas, o ile oczywiście będziemy mieli odwagę na nie odpowiedzieć. Niezależnie od tego, czy będziemy to czynić w małżeństwie wobec współmałżonka, dzieci, czy dalszej rodziny, czy też w kapłaństwie, ewentualnie – życiu zakonnym.

Powołanie do życia konsekrowanego obliguje nas w sposób szczególny do pogłębiania relacji z Bogiem, ponieważ to właśnie kapłani, bracia zakonni i siostry niosą ciężar, a zarazem odpowiedzialność formowania innych. Im więcej posiadających dobrą formację osób duchownych, tym lepsza kondycja duchowa i moralna narodu. Dlatego módlmy się o nowe powołania do służby Bożej, bo bez naszej modlitwy młodym ludziom trudno będzie powiedzieć Bogu swoje „fiat”.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

1 komentarz

1 Komentarz

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra