Celem każdego gatunku jest przetrwanie i rozwój. W celu przetrwania odczuwamy popęd seksualny. Samcom z naszego gatunku podobają się samice, a samicom samce. Dzieje się tak byśmy tracili sprzecznie z własnym indywidualnym interesem, a zgodnie z interesem gatunku, naszą energię i zasoby w celu prokreacji. Równocześnie w interesie gatunkowym mężczyźni odczuwają biologiczną odrazę do relacji intymnych z innymi mężczyznami, a kobiety odczuwają odrazę wobec relacji intymnych z innymi kobietami. Ta homofobiczna postawa odrazy wobec homoseksualizmu ma sprawić, że przedstawiciele naszego gatunku będą działać w interesie gatunkowym, czyli rozmnażać się zgodnie z interesem gatunkowym i indywidualnym, a nie praktykować homoseksualizm.

 

Odraza do gejów, wynikająca z ich relacji seksualnych, jest też biologicznie uzasadniona naszym indywidualnym interesem biologicznym (a te indywidualne interesy składają się na interes całego gatunku). Relacje gejowskie, mają taka fizjologie, że prowadzą do o wiele większego ryzyka zarażenia się chorobami przenoszonymi droga płciową. Odsetek nosicieli różnych chorób, wirusów, bakterii czy pasożytów, wśród gejów jest, jak wynika z badań, większy niż wśród heteroseksualistów. Dzieje się tak, bo homoseksualizm to szkodliwe dla zdrowia relacje analne i liczniejsze niż wśród heteroseksualistów przygodne relacje z wieloma partnerami.

 

Awersja do homoseksualistów i do kontaktów z nimi, nawet nie seksualnych, jest uzasadniona naszym indywidualnym i gatunkowym interesem. Biologicznie jesteśmy uwarunkowani do tego, co realizuje nasz interes biologiczny i gatunkowy. Mężczyznom podobają się kobiety zgrabne, bo np. zgrabne nogi są skorelowane z brakiem chorób układu krążenia, lśniące włosy i gładka skóra świadczą o zdrowiu, krągłe biodra o tym, że kobiecie będzie łatwiej rodzić.

 

Awersje wywołuje to, co stanowi dla nas zagrożenie epidemiologiczne – kał zawierający pasożyty, brzydki zapach świadczący o złym stanie zdrowia, defekty fizjonomii świadczące o obciążeniach genetycznych.

 

W realizacji swoich naturalnych skłonności, w realizowaniu swojego biologicznego i gatunkowego interesu jesteśmy ograniczeni przez kulturę (normy moralne, zasady współżycia społecznego, religie). Ograniczenia wynikające z kultury mają też na celu, relacje naszego kolektywnego interesu — w stanie anarchii nie moglibyśmy żyć tak dobrze i bezpiecznie jak w regułach życia społecznego narzuconych np. religią.

 

Reguły współżycia społecznego, istniejące w naszym kolektywnym interesie, sprawiają, że nasz popęd możemy realizować tylko w sposób cywilizowany. Nie rzucamy się w celach konsumpcyjnych na kobietę, która się nam podoba, tylko wykonujemy szereg rytualnych czynności, by skłonić ją do relacji intymnych – adorujemy, spotykamy się na randkach, zostajemy parą, zawieramy związek małżeński, tworzymy wspólne gospodarstwo domowe (zachowanie rytuału jest też w interesie gatunkowym, bo zapewnia bezpieczeństwo potomstwu).

 

Podobnie reguły współżycia społecznego narzucają cywilizowane ramy homofobii (wynikającej z biologicznie uzasadnionego naszego interesu gatunkowego i indywidualnego). Nie ganiamy z widłami po ulicach za gejami, tylko w cywilizowany sposób separujemy się od nich i unikamy z nimi relacji, prawa do takiej separacji i unikania relacji nikt nie może nam odmówić. Natomiast reguły współżycia społecznego wymagają by każdy atak fizyczny na inną osobę, był tak samo traktowany przez prawo – więc agresorzy powinni być karani nie za swoje intencje, ale za czyny (nie można uprzywilejowywać ofiar, tylko dlatego, że są homoseksualistami).

 

Dorośli ludzie mają pełne prawo do szkodzenia swojemu zdrowiu. Mogą zardzewiałym gwoździem gmerać sobie w oku, mogą brać narkotyki, nadmiernie konsumować się alkohol, obżarstwem, konsumpcją śmieciowego jedzenia i toksycznych napojów rujnować sobie zdrowie. Dorośli ludzie mogą też szkodzić swojemu zdrowiu, praktykując seks gejowski, który wiąże się z wyższym ryzykiem zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową i uszkodzeń mechanicznych organów nieprzeznaczonych do kopulacji (co prowadzi do raka czy popuszczania kału).

 

Jeśli jedni dorośli ludzie mają prawo szkodzić swojemu zdrowiu, to tym bardziej inni dorośli ludzie, mają prawo publicznie wskazywać, że okaleczenia, alkoholizm, narkomania, konsumpcja toksycznego jedzenia i napojów, gejowski seks, są szkodliwe dla zdrowia. Można mieć przy tym wątpliwości czy w interesie społecznym jest reklamowanie szkodliwych dla zdrowia zachowań, czy powinniśmy przyzwalać na promocje narkomani, alkoholizmu, szkodliwej dla zdrowia karmy, czy seksu gejowskiego.

 

Z perspektywy uzasadnionego biologicznie interesu gatunkowego i indywidualnego korzystne społecznie jest nauczanie Kościoła katolickiego, który zachowania szkodliwe dla uzasadnionego biologicznie interesu gatunkowego i indywidualnego (zachowania autoagresywne, pijaństwo, narkomanie, stosunki homoseksualne) uznaje za grzech.

 

Jan Bodakowski