I znowu Gdańsk. Układ gdański i ręka rękę myje. To jest po prostu cyrk. Gdy Komitet Obrony Demokracji jest nasycony ubekami, jak pole Pawlaków na Ziemiach Odzyskanych minami, albo kasza skwarkami to przedstawiciele "elity" sądowniczej dalej takie wyroki wydają.