Zadaniem tego materiału jest tylko zasygnalizowanie tej pracy. Na razie zatem przytoczę tylko jeden z fragmentów końcowego jej rozdziału:

Wybór, przed którym naród polski stoi, jest bardzo prosty. Opcja pierwsza, która jest nam zewsząd narzucana, to dramatyczne rozcieńczenie polskiego genotypu poprzez osłabienie więzi narodowej, wspólnoty kulturowej i rasowej poprzez masową imigrację i politykę otwartych drzwi. Opcja druga, prezentowana w niniejszej pracy, to zachowanie tożsamości etnicznej, rasowej, kulturowej kraju poprzez akceptację spadku populacji ze wszystkimi tego konsekwencjami i aktywne przeciwdziałanie masowej imigracji. A w tym samym czasie usilna praca nad przebudową społeczną, która umożliwi powrót do sytuacji, gdy następuje zastępowalność pokoleń.

W życiu narodów zdarzają się okresy świetności i upadku, są chwile tryumfu i klęski. Polacy jako naród tracili suwerenność państwową, ale zdołali zawsze przetrwać jako wspólnota narodowa. Było to możliwe tylko dlatego, że nie poddali się wymieszaniu i asymilacji z najeźdźcami, zaborcami, okupantami. Przetrwanie polskiego jądra narodowego jest jedyną gwarancją trwania Polski, gwarancją przetrwania każdego z nas, naszych rodzin i potomków, naszej kultury i tradycji”.

 

Książkę, która liczy 404 strony, można nabyć w cenie 45,00 zł kierując zamówienia na: 21@21milionow.pl