Jak wiadomo, Niemcy wypłacili już Izraelowi odszkodowania kilka razy. Zrobiły to też takie kraje jak USA, Polska a nawet Szwajcaria. Ile razy można płacić za to samo? Wątpliwości nie pozostawia prawo do mienia spadkowego, które słusznie zawsze należy się spadkobiercom.

 

Tym razem szef brytyjskiego MSZ Jeremy Hunt stwierdził, że Polacy z narażeniem życia ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Dlaczego tak się działo? Ponieważ najzwyczajniej byli to polscy obywatele. Polak ratował Polaka z innej grupy etnicznej. Mamy przecież jeszcze polskich Tatarów czy Romów, czy inne mniejszości narodowe.

 

Może to być kolejny ważny głos, żeby owe żerujące na śmierci polskich obywateli w trakcie II wojny światowej organizacje, wreszcie pocałowały klamkę na zewnątrz naszego mieszkania.