Rząd Czech spełnia już 3 z 4 warunków postawionych w Traktacie z Maastricht, które są konieczne do przyjęcia euro.

Czeskie czasopismo "Respekt" zwraca uwagę: "Jeżeli chcemy kiedyś spełnić warunek przyjęcia euro, będzie to łatwiejsze, jeżeli zmieni się stosunek czeskiego społeczeństwa do wspólnej waluty. Koalicyjny rząd ruchu Ano i CSSD (Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej) niczego takiego nie próbuje. Przeciwnie, wysyła sygnał, że kiedyś podjęte zobowiązania (do przyjęcia euro) są coraz bardziej nieaktualne".