George Pell, australijski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy Melbourne w latach 1987–1996, arcybiskup metropolita Melbourne w latach 1996–2001, arcybiskup metropolita Sydney w latach 2001–2014, członek Rady Kardynałów w latach 2013–2018, prefekt Sekretariatu ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej w latach 2014–2019 (od 2017 urlopowany), kardynał prezbiter od 2003.

Pell to jeden z najbliższych współpracowników papieża, "minister finansów" Watykanu, który został skazany za molestowanie dwóch chłopców. Jego skazanie stawia w bardzo złym świetle nie tylko Kościół w Australii, ale również papieża, który walcząc z pedofilią, wybrał sobie na współpracownika pedofila.

Sprawa nie jest jednak oczywista, a kard. Pell może być niewinny. Został skazany bowiem za czyn, którego miał dokonać wiele lat temu w 1996 r., kiedy to miał molestować dwóch chłopców po Mszy świętej. Jeden z tych chłopców już nie żyje, bo przedawkował narkotyki. Kardynała skazano na podstawie zeznań drugiej rzekomej ofiary, choć kardynał konsekwentnie zaprzecza.

Po skazaniu złożył apelację, argumentując, że jego proces był obarczony błędami. Ława przysięgłych np. nie zapytała go, czy przyznaje się do winy. Sąd odrzucił jednak apelację, uznając zeznania rzekomej ofiary za wiarygodne.