Za sukcesy PiS uznano sprawne rządzenie, zdobycie umiejętności zarządzania państwem, spełnione obietnice wyborcze (500+, wyższa minimalna stawka godzinowa, wyższa pensja minimalna, zmniejszenie wieku emerytalnego), posiadanie oddanych wyborców.


Interlokutorzy docenili partię Kaczyńskiego za politykę historyczną (np. oddanie czci Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ). Za największego sojusznika PiS uznano groteskową opozycję - antyPiS jest tak odrażająca, że skłania do głosowania na PiS.

 

Do minusów PiS zaliczono: akceptacje aborcji, uleganie najbardziej absurdalnym żydowskim żądaniom, popieranie zbyt szerokiej integracji z UE. PiS krytykowany był przez Jana Bodakowskiego, a broniony przez Mariusza Paszko.


Jan Bodakowski uznał, że Konfederacja nie odbierze głosów PiS, tylko zdobędzie poparcie osób i tak niegłosujących na PiS. Wyborcy PiS są zbyt zadowoleni z partii Kaczyńskiego, zbyt oczarowani tym, że ma ona władzę, by popierać inne partie. Bezsensowne są więc ataki mediów proPiSowskich na Konfederację.


Zdaniem Jana Bodakowskiego PiS to lewica patriotyczna, a antyPiS to lewica internacjonalistyczna i antypolska. Lewicowość PiS zadecydowała o sukcesie tej partii – większość wyborców tej partii pokłada nadzieje w lewicy. Bez tej lewicowej tożsamości PiS nie odniósłby sukcesu. Problemem PiS jest to, że nie da się być jednocześnie partią lewicy i prawicy, i naturalnym tokiem rzeczy prawicowcy w Polsce odczuwają potrzebę posiadania własnej prawicowej partii.

 

PIS - plusy dodatnie i plus ujemne - Bodakowski i Paszko

https://www.youtube.com/watch?v=CizEcjXtMSY


 

Na Wikipedii można znaleźć kalendarium historii PiS:

22 marca 2001 Jarosław Kaczyński ogłosił w Białymstoku powołanie pierwszego lokalnego komitetu Prawo i Sprawiedliwość

26 marca 2001 grupa polityków SKL i ZChN (po opuszczeniu swoich partii) oraz działacze Ligi Republikańskiej powołała nową partię – Przymierze Prawicy

28 marca 2001 sądowna rejestracja pierwszego komitetu PiS

21 kwietnia 2001 I Konwencja Przymierza Prawicy

26 kwietnia 2001 powstał Krajowy Komitet PiS z Lechem Kaczyńskim na czele

23 maja 2001 Przymierze Prawicy podpisało porozumienie o wspólnym starcie w wyborach z list PiS

29 maja 2001 Kongres Założycielski PiS przekształcił Krajowy Komitet PiS w partię polityczną

5 czerwca 2001 PiS złożyło do sądu wniosek o rejestrację jako partia polityczna

9 czerwca 2001 konwencja otwierająca kampanię Komitetu Wyborczego PiS

13 czerwca 2001 PiS zostało zarejestrowane sądownie jako partia polityczna

5 lipca 2001 powstał Klub Parlamentarny PiS, w skład którego weszło 18 posłów

4 sierpnia 2001 Konwencja Programowa Komitetu Wyborczego PiS

23 września 2001 w wyniku wyborów parlamentarnych Komitet Wyborczy PiS uzyskiwał 9,50% głosów i 44 mandaty poselskie

1–2 grudnia 2001 II tura Kongresu Założycielskiego PIS

9 grudnia 2001 I Zjazd Krajowy Przymierza Prawicy

2 czerwca 2002 Kongres Zjednoczeniowy PiS i Przymierza Prawicy

27 października 2002 w wyniku wyborów samorządowych Koalicyjny Komitet Wyborczy PO-PiS uzyskał 16,02% głosów i 97 mandatów radnych wojewódzkich

10 listopada 2002 w wyniku drugiej tury wyborów samorządowych Lech Kaczyński został wybrany na prezydenta miasta stołecznego Warszawa

18 stycznia 2003 V tura Kongresu Założycielskiego PiS; na prezesa partii w miejsce Lecha Kaczyńskiego (odtąd prezesa honorowego PiS; pełnił tę funkcję do 3 czerwca 2006) został wybrany Jarosław Kaczyński

12 października 2003 w wyborach uzupełniających do Senatu w województwie podlaskim (okręg Białystok) zwyciężył kandydat PiS – Krzysztof Jurgiel (otrzymał 35,29% głosów)

13 czerwca 2004 w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego PiS uzyskało 12,67% głosów i 7 mandatów w PE

25 września 2005 w wyniku wyborów parlamentarnych PiS uzyskało 26,99% głosów i 155 mandatów poselskich oraz 49 senatorskich

23 października 2005 w wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich Lech Kaczyński został wybrany na urząd Prezydenta RP

31 października 2005 zaprzysiężony został rząd Kazimierza Marcinkiewicza

22 grudnia 2005 zaprzysiężenie wybranego na urząd Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

2 lutego 2006 podpisanie paktu stabilizacyjnego przez PiS, Samoobronę RP i LPR

18 marca 2006 zerwanie paktu stabilizacyjnego

5 maja 2006 podpisanie umowy koalicyjnej przez PiS, Samoobronę RP i LPR

3–4 czerwca 2006 II Kongres Prawa i Sprawiedliwości; Lech Kaczyński zrezygnował z tytułu prezesa honorowego PiS w związku z objęciem urzędu Prezydenta RP; na prezesa partii został wybrany ponownie Jarosław Kaczyński; wiceprezesami PiS na kolejną czteroletnią kadencję zostali wybrani: Ludwik Dorn, Marek Jurek, Adam Lipiński oraz Kazimierz Michał Ujazdowski

14 lipca 2006 zaprzysiężony został rząd Jarosława Kaczyńskiego

12 listopada 2006 w wyniku wyborów samorządowych PiS uzyskało 25,12% głosów i 170 mandatów radnych wojewódzkich

14 kwietnia 2007 Marek Jurek złożył funkcję wiceprezesa partii i zrezygnował z członkostwa w PiS (pięć dni później ogłosił powstanie nowej partii Prawica Rzeczypospolitej, której koło poselskie 13 dni później powołało kilku dotychczasowych posłów PiS)

11 maja 2007 na nowego wiceprezesa partii został wybrany Paweł Zalewski

20 maja 2007 w wyniku przedterminowych wyborów samorządowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego PiS uzyskało 31,43% głosów i 12 mandatów radnych wojewódzkich (zwyciężając)

21 października 2007 w wyniku przedterminowych wyborów parlamentarnych PiS uzyskało 32,11% głosów i 166 mandatów poselskich oraz 39 senatorskich

5 listopada 2007 z funkcji wiceprezesów partii zrezygnowali: Ludwik Dorn, Kazimierz Michał Ujazdowski i Paweł Zalewski

8 grudnia 2007 II tura II Kongresu Prawa i Sprawiedliwości; Jarosław Kaczyński otrzymał wotum zaufania jako prezes partii

12 grudnia 2007 byli wiceprezesi PiS Kazimierz Michał Ujazdowski i Paweł Zalewski wystąpili z partii (w tym samym miesiącu i w następnym roku w ślad za nimi klub PiS opuściło kilku posłów)

12 stycznia 2008 na nowych wiceprezesów partii zostali wybrani: Marek Kuchciński, Aleksandra Natalli-Świat i Zbigniew Ziobro

22 czerwca 2008 w wyborach uzupełniających do Senatu w województwie podkarpackim (okręg Krosno) zwyciężył kandydat PiS – Stanisław Zając (otrzymał 48,38% głosów)

21 października 2008 z PiS został wykluczony jeden z założycieli partii i jej były wiceprezes Ludwik Dorn

31 stycznia–1 lutego 2009 III tura II Kongresu Prawa i Sprawiedliwości; obrady zakończono przyjęciem programu partii pt. „Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska"

7 czerwca 2009 w wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS uzyskało 27,4% głosów, zajmując 2. miejsce i otrzymując 15 mandatów

26 września 2009 podczas IV tury II Kongresu został przyjęty nowy statut ugrupowania

9 stycznia 2010 piątym wiceprezesem partii został Przemysław Gosiewski

6–7 marca 2010 odbył się III Kongres Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego miały miejsce m.in. panele dyskusyjne oraz wybór prezesa partii, którym ponownie został Jarosław Kaczyński. Wyrażono także poparcie dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego w wypadku ubiegania się o reelekcję

10 kwietnia 2010 w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w drodze na uroczystości upamiętniające pomordowanie polskich oficerów w Katyniu w 1940, zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, a także kilku działaczy Prawa i Sprawiedliwości, m.in. wiceprezesi partii Przemysław Gosiewski i Aleksandra Natalli-Świat oraz przewodnicząca klubu parlamentarnego PiS Grażyna Gęsicka

20 czerwca 2010 kandydat partii na prezydenta Jarosław Kaczyński zajął 2. miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich, uzyskując 36,46% głosów i przechodząc do drugiej tury

20 czerwca 2010 w wyborach uzupełniających do Senatu w województwie podkarpackim (okręg Krosno) mandat uzyskała kandydatka PiS – Alicja Zając

4 lipca 2010 Jarosław Kaczyński uzyskał 46,99% głosów w II turze wyborów prezydenckich i nie zdobył urzędu

24 lipca 2010 na nową czteroletnią kadencję wybrano wiceprezesów partii: Adama Lipińskiego, Beatę Szydło i Zbigniewa Ziobrę

25 września 2010 do Prawa i Sprawiedliwości przystąpiła Polska Plus

19 października 2010 w biurze PiS w Łodzi doszło do zamachu, w którym zginął asystent eurodeputowanego Janusza Wojciechowskiego Marek Rosiak, a ranny został dyrektor biura posła Jarosława Jagiełły

listopad 2010 z szeregów PiS decyzją Komitetu Politycznego z 5 listopada zostały usunięte posłanki Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Elżbieta Jakubiak; w proteście z partii oraz klubu parlamentarnego odeszła grupa polityków, ogłosili oni powołanie stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza (23 listopada powołali klub poselski o tej nazwie)

15 listopada 2010 do PiS wstąpili Janusz Wojciechowski, Bogdan Pęk oraz 2 posłów i 2 senatorów, którzy dotychczas należeli do Stronnictwa „Piast", jednak zasiadali już w klubie parlamentarnym PiS

21 listopada 2010 w wyborach samorządowych kandydaci PiS uzyskali 141 mandatów w sejmikach województw (otrzymali 23,05% głosów)

styczeń–luty 2011 do PiS wstąpili zasiadający już wcześniej w klubie tej partii parlamentarzyści wybrani z rekomendacji Ruchu Ludowo-Narodowego (3 posłów i 1 senator)

20 sierpnia 2011 podczas inauguracji kampanii Prawa i Sprawiedliwości w Sali Kongresowej w Warszawie podpisano porozumienie „Wspólnie dla Polski" z 20 organizacjami prawicowymi, m.in. SKL, ROP, Stronnictwem „Piast" (porozumienie z PiS podpisali szefowie tych partii, jednak ostatecznie z ramienia PiS wystartował do parlamentu jedynie prezes SKL i 2 członków „Piasta") i stowarzyszeniem Solidarni 2010

9 października 2011 w wyniku wyborów parlamentarnych PiS uzyskało 29,89% głosów i 157 mandatów poselskich oraz 31 senatorskich

4 listopada 2011 z szeregów PiS decyzją Komitetu Politycznego zostali usunięci europosłowie Zbigniew Ziobro, Jacek Kurski i Tadeusz Cymański

7 listopada 2011 16 posłów i jeden senator, wybrani z list wyborczych PiS założyli – niezależny od partyjnego – klub parlamentarny Solidarna Polska

26 listopada 2011 w miejsce Zbigniewa Ziobry nowym wiceprezesem PiS został Mariusz Kamiński

1 grudnia 2011 członkostwo w PiS na mocy decyzji Komitetu Politycznego utracili parlamentarzyści klubu Solidarna Polska

24 marca 2012 prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek podpisali porozumienie i w przypadku wyborów deklarację o starcie kandydatów Prawicy z list komitetu PiS, choć przy założeniu odrębnych klubów lub kół parlamentarnych

1 października 2012 Jarosław Kaczyński ogłosił w imieniu PiS kandydaturę Piotra Glińskiego na premiera w ramach wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska[11]

8 marca 2013 Sejm odrzucił wniosek PiS o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska

21 kwietnia 2013 w wyborach uzupełniających do Senatu w województwie śląskim (okręg 73) zwyciężył kandydat PiS – Bolesław Piecha (otrzymał 28,48% głosów)

3 czerwca 2013 z PiS odszedł poseł Przemysław Wipler, zakładając Stowarzyszenie „Republikanie"

30 czerwca 2013 IV kongres PiS wybrał ponownie Jarosława Kaczyńskiego na prezesa partii, miało miejsce także m.in. 13 paneli dyskusyjnych

8 września 2013 w wyborach uzupełniających do Senatu w województwie podkarpackim (okręg 55) zwyciężył kandydat PiS – Zdzisław Pupa (otrzymywał 60,84% głosów)

23 listopada 2013 rada polityczna partii wybrała nowe władze (w tym nowego, czwartego wiceprezesa, którym został Antoni Macierewicz)[12]

25 maja 2014 w wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS uzyskało 31,78% głosów, zajmując 2. miejsce i otrzymując 19 mandatów (18 bez reprezentanta Prawicy Rzeczypospolitej)

19 lipca 2014 PiS podpisało porozumienie z Solidarną Polską i Polską Razem, zakładające start tych partii z list PiS w wyborach

8 września 2014 w wyborach uzupełniających do Senatu w województwach mazowieckim (okręg 47) świętokrzyskim (okręg 82) i śląskim (okręg 73) zwyciężyli kandydaci PiS – Maria Koc, Izabela Kloc i Jarosław Rusiecki

10 listopada 2014 z szeregów PiS w wyniku afery związanej ze służbową podróżą decyzją Komitetu Politycznego zostało usuniętych trzech posłów: Adam Hofman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki

16 listopada 2014 w wyborach samorządowych komitet PiS uzyskał 171 mandatów w sejmikach województw (otrzymał 26,85% głosów)

4 grudnia 2014 w wyniku niejasnych okoliczności wydatków na podróż służbową z członkostwa w PiS zrezygnował poseł Zbigniew Girzyński

8 lutego 2015 w wyborach uzupełniających do Senatu w województwie śląskim (okręg 75) zwyciężył kandydat PiS – Czesław Ryszka (otrzymał 56,57% głosów)

10 maja 2015 kandydat partii na prezydenta Andrzej Duda zajął 1. miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich, uzyskując 34,76% głosów i przechodząc do drugiej tury

24 maja 2015 w wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich Andrzej Duda został wybrany na urząd Prezydenta RP (zaprzysiężony został 6 sierpnia)

25 października 2015 w wyniku wyborów parlamentarnych PiS uzyskało 37,58% głosów i 235 mandatów poselskich oraz 61 senatorskich

16 listopada 2015 zaprzysiężony został rząd Beaty Szydło

6 marca 2016 w wyborach uzupełniających do Senatu w województwie podlaskim (okręg 59) zwyciężyła kandydatka PiS – Anna Maria Anders (otrzymała 47,26% głosów)

11 września 2016 nowymi wiceprezesami PiS zostali Mariusz Błaszczak i Joachim Brudziński

11 grudnia 2017 zaprzysiężony został rząd Mateusza Morawieckiego

9 stycznia 2018 rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego

21 października 2018 w wyborach samorządowych komitet PiS uzyskał 294 mandaty w sejmikach województw (otrzymał 34,13% głosów)

26 maja 2019 PiS odniosło zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego, uzyskując 45,38% głosów i otrzymując 26 mandatów (23 bez reprezentantów Solidarnej Polski i Porozumienia)

4 czerwca 2019 kolejna rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego


Jan Bodakowski