Obecne prawo mówi: Art. 200b. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Projekt ustawy przewiduje rozwinięcie tego w taki sposób, aby można było karać każdego kto „publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego”. Jeśli robi to za pomocą środków masowego przekazu kara wynieść może do trzech lat. Taka sama kara grozi zagrożone ma być „propagowanie i pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej” podczas „działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi”.

PiS na razie przynajmniej chwali projekt, a nawet zapowiada podniesienie kary do 5 lat, aby sądy nie mogły umarzać takich spraw.