Caravaning - z przedstawicielami stowarzyszenia rozmawia Jan Bodakowski

„Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa powstaje z inicjatywy wielu osób z branży m.in. dealerów pojazdów, producentów pojazdów specjalnych kempingowych, wystawców, przedstawicieli wypożyczalni pojazdów kempingowych i mediów. Wzorem dla nas są działające od wielu lat organizacje europejskie. (...) działalność koncentruje się na potrzebach branży caravaningowej i campingowej w Polsce, co warunkujej skuteczność. Dla Stowarzyszenia Polska Grupa Caravaningowa istotne znaczenie ma to, że członkami będą zarówno małe, średnie, jak i duże firmy oraz osoby fizyczne".

Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa „koncentrujemy się na potrzebach branży caravaningowej i campingowej w Polsce i w Europie. Obejmują one głownie: działanie na rzecz poprawy infrastruktury campingowej i caravaningowej w Polsce, popularyzację caravaningu, usystematyzowanie rynku poprzez wspólne standardy działania na rynku (np. wzory umów wynajmu, działania marketingowe, obsługa klienta ), organizacje wspólnych zlotów, szkoleń, wystaw, zmiany na rynku ubezpieczeń na wzór europejski, lobbowanie na rzecz rozwiązań systemowych służących rozwojowi i bezpieczeństwu turystyki caravaningowej i campingowej, nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności stowarzyszenia, utworzenie kart rabatowych, nowych produktów dla klientów branży i wiele innych".

Jak można przeczytać na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowego „caravaning to jedna z form turystyki motorowej, w której za bazę żywieniowo – noclegową służy przyczepa campingowa lub samochód campingowy. W zorganizowane, klubowe ramy ruch caravaningowy został ujęty w Anglii na początku XX wieku, gdzie powstał pierwszy klub caravaningowy - „The Caravan Club". W Polsce turystyka caravaningowa sięga pięćdziesiątych lat minionego stulecia. Początki zorganizowanego ruchu caravaningowego w naszym kraju to lata siedemdziesiąte. W tym też czasie turystyka caravaningowa znajduje swoje miejsce w strukturach Polskiego Związku Motorowego. Obecnie turystyka caravaningowa w naszym kraju to prężnie i stale rozwijająca się dziedzina turystyki motorowej. Czynny wypoczynek na łonie natury stale przyciąga nowych adeptów tej formy turystyki. Wyróżnić możemy następujące kategorie caravaningu w Polsce: turystyka caravaningowa indywidualna, turystyka caravaningowa zorganizowana".

Jan Bodakowski