Szanowni Państwo,


11 listopada to od 101 lat dzień polskiej radości i dumy. Nasza Ojczyzna po prawie 150 latach od pierwszego rozbioru i 123 latach niewoli odzyskała upragnioną niepodległość. Walczyły o nią kolejne pokolenia Polaków ponosząc ofiarę życia, syberyjskich zsyłek, przymusowych emigracji i przegranych powstań. Polacy bardzo dobrze wiedzą, ile znaczy wolność i posiadanie własnego, suwerennego państwa.

 

Ten dzień powinien być także dla nas i przyszłych pokoleń czasem refleksji. Pierwsza Rzeczpospolita była potężnym państwem, które decydowało nie tylko o własnym losie, ale i o historii Europy, jednak prywata, egoizm, zdrada i wpływy obcych mocarstw doprowadziły w krótkim czasie do upadku naszej Ojczyzny. Dzisiaj, choć zmieniły się uwarunkowania geopolityczne, można dostrzec pewne analogie do tamtych historycznych wydarzeń. Nasze i następne pokolenia powinny przede wszystkim wypełnić swój obowiązek wobec Ojczyzny: „Wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa”. Przekonani do wartości, jaką stanowi suwerenne i demokratyczne państwo musimy również pamiętać, że wszelka władza pochodzi z woli suwerena, jakim jest naród. Tę prawdę podkreślali już twórcy Konstytucji 3 Maja: „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli Narodu”.

 

W obliczu współczesnych zagrożeń obecny rząd na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Rzeczypospolitej. Polska armia sukcesywnie rozwija się poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia, umacniane są sojusznicze gwarancje obronne, prowadzona jest racjonalna polityka migracyjna. Polska pokazuje dzisiaj, jak należy dbać nie tylko o niepodległość, ale daje przykład obrony wartości, symboli i tradycji jako źródeł, z których czerpią swoją siłę państwa i narody.

 

Przeżywając radosne Święto Niepodległości powinniśmy przede wszystkim uświadomić sobie, jak wielką wartością jest niepodległa Ojczyzna. Wszyscy musimy dla niej pracować. Niech naszym wspólnym celem będzie budowa i wzmacnianie silnego, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli (…) Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa. fragment Konstytucji kwietniowej z 1935 roku suwerennego, liczącego się w Europie i na świecie państwa, stanowiącego wzór dla innych krajów i gwarancję niepodległego bytu naszej Ojczyzny dla przyszłych pokoleń.

 

Życzę, aby wszelkie dobre zmiany, które zachodzą w Rzeczypospolitej i będą kontynuowane dzięki wciąż wysokiemu zaufaniu Polaków służyły rozwojowi polskiego państwa i pomyślności jego obywateli. Warto poświęcić temu nasze serca i czyny.

 

Z wyrazami szacunku i patriotycznymi pozdrowieniami
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Jarosław Zieliński