W uzasadnieniu dzisiejszego wyroku Izby Pracy SN sędzia Bieniek wskazał, że Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej - i jest to punkt wyjścia do oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła.

Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/news-potezny-cios-w-reforme-pis-sedziowie-sn-podwazyli-legalnosc-,nId,3371761#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Sędzia Bieniek z SN w uzasadnieniu wyroku stwierdził,że "Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej". Ma to być punktem wyjścia do oceny niezawisłości Izby Dyscyplinarnej, co już przesądza o wyroku w tej sprawie.

sędziego SN Krzysztofa Rączkę

Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/news-potezny-cios-w-reforme-pis-sedziowie-sn-podwazyli-legalnosc-,nId,3371761#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Sędzia SN Krzysztof Rączka, obecny na sali, tak skomentował ten wyrok: "Powinna Krajowa Rada powstrzymać się od działalności jakiejkolwiek w tej chwili. Po drugie, Izba Dyscyplinarna powinna przestać orzekać. I po trzecie, trzeba dokonać naprawy legislacyjnej. To są trzy warunki, ale one są bardzo trudne, biorąc pod uwagę stopień zacietrzewienia, oderwania od realiów normatywnych i aksjologicznych i władzy wykonawczej, i władzy ustawodawczej".

Sędziowie wytoczyli ciężkie działa i próbują cofnąć reformy wymiaru sprawiedliwości. Szkoda tylko, że łamią przy tym podstawową zasadę naszej cywilizacji: "nikt nie jest sędzią we własnej sprawie".