13.12.2019

 

List otwarty do

Pana Mikołaja Pawlaka

Rzecznika Praw Dziecka

 

Szanowny Panie Rzeczniku,

W Polsce działają popierane zza granicy organizacje, których celem jest informowanie o dostępności leków poronnych i możliwości przeprowadzenia tzw. przerwania ciąży poza Polską. Jak informują media, obecnie organizacje te wraz z podmiotami zagranicznymi tworzą nową strukturę. "Aborcja bez Granic” ma być rodzajem „funduszu aborcyjnego”, z którego Polki mają otrzymywać środki z przeznaczeniem na zagraniczne wyjazdy, w takim niegodziwym celu.

Wątpliwości budzi to, czy w Polsce legalna jest działalność polegająca na propagowaniu i pochwalaniu czynu zabronionego - choćby miał być popełniony za granicą – a tym bardziej finansowanie i organizowanie takich działań, do czego ma dochodzić obecnie. Nie sposób również nie zapytać - jak to się stało, iż w Polsce został zarejestrowany podmiot deklarujący takie cele i to w związku z gromadzeniem środków finansowych? Trudno przypuścić, iż cele takiej organizacji mogą być uznane za zgodne z prawem.

Zwracamy się do Pana Rzecznika z prośbą o zbadanie tej sytuacji i poinformowanie opinii publicznej o poczynionych ustaleniach i krokach. Z informacji medialnych wynika, iż wiodącą rolę w tych przedsięwzięciach odgrywa londyńska Abortion Support Network. Celowym w tej sytuacji byłoby wystosowanie oficjalnego stanowiska do Ambasadora Wielkiej Brytanii, iż nasz kraj uważa podobną działalność za niepożądaną. Pozostając w obszarze kultury europejskiej, dziedzictwa chrześcijańskiego, a w szczególności nauczania bardzo ważnej dla nas postaci jaką jest św. Jan Paweł II, stanowczo sprzeciwiamy się jako Polacy propagowaniu wzorców godzących w podstawy człowieczeństwa, jakim jest ochrona życia.

 

Zarząd Główny ZChR

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin