Takie dane z raportu amerykańskiego Instytutu Gatestone przytacza Vatican News. Potwierdzają one, jak podkreśla Stolica Apostolska, smutną rzeczywistość, ukazaną już wcześniej przez Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Antychrześcijańskiej w Europie oraz francuskie Obserwatorium Chrystianofobii.

Liczba aktów nietolerancji wzrosła we Francji oraz w Niemczech proporcjonalnie do zwiększonej fali imigracji ze świata muzułmańskiego. Media jednak nie informują o tożsamości sprawców i kraju ich pochodzenia. Nie ma też szczegółowych danych pozwalających przypisać konkretne ataki grupom związanym z nurtem antychrześcijańskiego islamu lub dżihadystami.

W Hiszpanii głównymi sprawcami ataków na kościoły i krzyże byli w większości anarchiści, radykalne feministki oraz ekstremiści wywodzący się ze skrajnej prawicy.

Jak podaje Vatican News, raport wymienia również cztery przyczyny napadów.

Pierwszym jest zwyczajny wandalizm, który nie posiada wyraźnej motywacji antyreligijnej, ale zdarzają się także akty profanacji przedmiotów i świętych symboli. Kolejną przyczyną są motywy ekonomiczne. Złodzieje kradną dzwony, metalowe przedmioty kultu oraz elementy instalacji elektrycznej. W Wielkiej Brytanii połowa włamań do kościołów w celach rabunkowych była zorganizowana przez gangi używające dronów oraz szczegółowych map online, a także systemów wskazujących lokalizację poszukiwanych przedmiotów. Trzecim motywem są racje polityczne, które uderzają głównie w katolików ze strony radykalnych feministek oraz zwolenników świeckości państwa. Pozostaje jeszcze motyw religijny wskazujący na otwartą chęć okazania pogardy wierzącym.