Kongresmeni napisali w swoim liście do prezydenta: "Jako wieloletni zwolennicy partnerstwa amerykańsko-polskiego opartego na demokratycznych wartościach, wyrażamy głębokie zaniepokojenie reformą sądownictwa w Polsce, która nie wypełnia zasad niezawisłości sądów i podziału władzy".

Dodali też: "Od 2015 roku pański rząd podejmuje niepokojące kroki w stronę konsolidacji władzy kosztem instytucji demokratycznych. Kroki te, między innymi próby pozbawienia urzędu dużej liczby sędziów polskiego Sądu Najwyższego oraz nękanie sędziów, którzy starają się zapewnić kontrolę nad władzą rządową, podważyły niezależność sądownictwa w Polsce".

Stwierdzili w końcu: "Wprowadzenie ustaw  w życie będzie oznaczało znaczący krok wstecz dla historycznie silnego przywództwa Polski w zakresie demokratycznych reform w Europie. Erozja zasad demokratycznych podważyłaby ogromne postępy, jakie Polska poczyniła na przestrzeni dziesięcioleci w budowaniu nowoczesnego, demokratycznego kraju".