Przypomnijmy, że na terenie  Obozu nr 10 w latach 1944-1945 NKWD przetrzymywało kilka tysięcy więźniów, wśród których znajdowali się żołnierze AK, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, członkowie stronnictw politycznych przede wszystkim działacze ruchu narodowego ze Stronnictwa Narodowego oraz Stronnictwa Pracy, członkowie władz naczelnych Polskiego Czerwonego Krzyża, działacze Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Wielkiej Polski, byli posłowie na Sejm, członkowie polskiego korpusu dyplomatycznego.  Najbardziej znanym więźniem tego obozu był generał Emil August Fieldorfa ps. Nil.

 

 Rok 20020 dla upamiętnienia historii  tego miejsca jest wyjątkowy, ponieważ w marcu obchodzić będziemy 75. rocznicę wywózki ponad półtora tysiąca więźniów obozu na Ural, a dwa miesiące później również 75. rocznicę  spektakularnego rozbicia obozu przez oddział podziemia niepodległościowego w efekcie którego udało się uwolnić około pół tysiąca więźniów. Był to jedyny w historii przypadek skutecznego ataku na Specłagier zakończony powodzeniem.

 

Prace Stowarzyszenia Wizna obejmują znaczy obszar, prowadzone są w trudnych warunkach z wykorzystaniem szpadli i łopat, co znacząco spowalnia tempo prac. W badaniach bierze udział również archeolog i antropolog. Ponieważ ze wspomnień więźniów oraz okolicznych mieszkańców wiemy o co najmniej trzech masowych miejscach pochówku więźniów w obrębie obozu lub jego okolicach, prowadzone  prace prowadzone są z wykorzystaniem georadaru. natomiast  poszukiwanie artefaktów prowadzone jest z wykorzystaniem wykrywaczy metalu. W 2015 roku w trakcie prowadzonych prac budowlanych na terenie obozu natrafiono już na szczątki ludzkie jednak ze względu na fakt, że na terenie obozu znajdował się wcześniej Stalag 333, w którym Niemcy w wyjątkowo  skrajnie złych warunkach przetrzymywali około 3 tysięcy jeńców radzieckich,  trudno było jednoznacznie przesądzić czy odnalezione szczątki należą do jeńców radzieckich czy  do więźniów obozu NKWD. Na podstawie analiz dostępnych informacji liczbę śmiertelnych ofiar obozu, które zmarły na skutek wycieńczenia i ran lub  zostały zamordowane, oszacować można na co najmniej kilkaset osób.

 

Ponieważ przed wojną na tym terenie znajdowała się Filia Wytwórni Amunicji "Pocisk" znaleziska obejmują również ten okres w historii tego miejsca. Wśród dotychczas znalezionych artefaktów znalazły się między innymi  łuski pistoletowe Po8 Parabellum, łuski karabinowe z Wytwórni "Pocisk", łuski karabinowe radzieckie z Karabinu Mosin, łuski z radzieckiego pistoletu maszynowego PPSz, elementy zapalników pochodzące z pocisków polskiej armaty przeciwlotniczej wz. 36, fragment drutu kolczastego którym w dwóch rzędach ogrodzony był obóz,  menażka wojskowa, fragmenty korpusów granatów, elementy podkładów kolejowych rodem z czasów carskiej Rosji. Część znalezisk stanowią fragmenty przedmiotów których  pochodzenie i przeznaczenie wymaga pogłębionych badań.

 

Stowarzyszenie "Wizna 1939" ma na swoim koncie prace obejmujące poszukiwania szczątków tak wybitnych postaci polskiej historii jak dowódca obrony Wizny kapitana Władysława Raginisa czy legendarnego majora Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal.

Dziś na terenie dawnego obozu znajduje się infrastruktura 2. Regionalnej Bazy Logistycznej, jednostki wojskowej która w 2018 toku przyjęła imię generała Nila oraz rozpoczęła obchodzenia swojego święta w dniu 21 maja nawiązując w ten sposób do  daty zakończonego sukcesem  rozbicia obozu  przez żołnierzy AK oraz Szarych Szeregów.