Zacharowa napisała: "Poświęcając artykuł Holokaustowi, premier Polski czyni jego główną istotą kilka fałszywych tez. Jedna z nich, centralna, dotyczy '45 lat okupacji sowieckiej, która kosztowała życie milionów ludzi'. Kłamstwo i manipulacja stały się wiernymi współautorami polskich polityków dyskutujących na temat II wojny światowej".

Jest to kolejny przejaw nowej, agresywnej polityki historycznej przeciwko Polsce w wykonaniu Rosji. Jej celem jest obarczanie Polaków winą za holokaust i II wojnę światową. Można przypuszczać, że jej celem jest osłabienie Polski na arenie międzynarodowej, odwrócenie uwagi od Rosji i koncentracja Rosjan w czasie kryzysu na wrogu zewnętrznym.