Historycznie, wykonane z pieczołowitością weksylia otaczane były szacunkiem i świadczyły o statusie grupy, a utrata flagi oznaczała przegraną walkę, poddanie się najeźdźcy, upadek. Używane dzisiaj sztandary oznaczają przede wszystkim przynależność narodową. Sztandar szkolny, sztandar straży pożarnej w tym sztandar OSP mają określony ustawowo wzór oraz treść, które podkreślają działalność placówki dla dobra ojczyzny.

Wizerunek orła

Znane w naszej kulturze sztandary wywodzą się od weksyloidów wojskowych używanych przez starożytnych Persów i Rzymian. W tamtych czasach protoflagi wykonane były ze skóry, futra i piór. Dopiero w średniowieczu, wraz z rozwojem cywilizacyjnym, zaczęto używać tkanin, na których pięknymi nićmi haftowano odpowiednie symbole. Rzymianie przejęli od Persów wizerunek orła i dzika. Motyw ten powtarzał się na wielu chorągwiach wojskowych w późniejszym czasie, a także na proporcjach herbowych. Do tej pory wizerunek orła widnieje w wielu godłach różnych krajów, nie tylko Polski, ale także Rosji czy Austrii.

Sztandar szkolny

Wywodzący się z tradycji militarnych sztandar płynnie przeszedł do kultury świeckiej. Szczególnie żywa tradycja sztandarowa widoczna jest w placówka oświatowych. Sztandar szkolny wykonany jest z dobrej jakości tkaniny obszytej złotymi frędzlami. Prawa strona sztandaru odnosi się do symboliki narodowej – jest to czerwona tkanina obszyta białymi nićmi. Lewa strona należy do szkoły – figurują na niej barwy oraz symbole zgodne z herbem placówki. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy, złożony z chorążego oraz dwuosobowej asysty. Skład pocztu sztandarowego wybierany jest przez radę pedagogiczną. Uczniowie w poczcie sztandarowym muszą mieć odpowiedni strój – chłopcy garnitur oraz białą koszulę, dziewczynki – białą koszulę i ciemną spódnicę.

Haft sztandarów

Wszystkie szczegóły są ważne, a niestosowanie się do ustalonych reguł jest jednoznaczne z brakiem poszanowania do instytucji państwowej. Więcej o konkretnych sztandarach oraz zasadach ich wykonania na stronie: https://sztandar.info/. Wykonanie haftu na sztandarze jest szczególnie ważne, ponieważ ma on służyć latami. Firmy zajmujące się produkcją sztandarów, takie jak Haftina z Piotrkowa Trybunalskiego charakteryzują się dużą znajomością fachu i stylistyki sztandarowej. W sztandarze nic nie jest przypadkowe. Układ liter i symboli jest ściśle określony przepisami oraz kodeksem konkretnej placówki. Na przykład w sztandarze OSP tkanina – czerwona po stronie awersu oraz niebieska w rewersie – obszyte są złotą taśmą o szerokości 1,5 cm, trzy krawędzie płatu ozdobione są złotymi frędzlami o długości 5 cm. Znak OSP Rzeczpospolitej Polskiej musi być umieszczony idealnie na środku płata z zachowaną symetrią. Litery w napisach mają mieć określoną wysokość oraz czcionkę. Nie ma tu miejsca na przypadek, dowolność, nieporządek.