Dla osób powyżej 60. roku życia choroba jest częściej śmiertelna. Na przykład w Chinach śmiertelność z powodu koronawirusa wśród osób starszych wynosi 15%. Dla samych dzieci koronawirus nie jest niebezpieczny - wszystkie łatwo tolerują chorobę, a czasem całkowicie bezobjawowo. To czyni je niebezpiecznymi dla innych ludzi - są doskonałymi nosicielami.

Zagrożeni są także pacjenci z cukrzycą, rakiem, chorobą nerek, nadciśnieniem tętniczym. Wśród osób chorych na cukrzycę śmiertelność z powodu koronawirusa wynosi 9%.