Czyżby nowe, obowiązujące od dziś zakazy miały potrwać tylko 12 dni? Przypomnijmy, że od 1 kwietnia obowiązują zaostrzone regulacje dotyczące m.in. poruszania się nieletnich, odstępów jakie musimy zachować na zewnątrz czy liczby osób w sklepach spożywczych. Tymczasem z rozporządzania opublikowanego 31 marca w Dzienniku Ustaw wynika, że … już w Wielkanoc będziemy mogli gromadzić się w kościołach! – informuje dzisiaj Super Express. Nowe regulacje są sukcesem środowiska chadeków. Przypominamy, że 25 marca o zmianę obostrzeń dotykających osoby wierzące wystąpił do ministra zdrowia lider Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski. „Panie Ministrze, wszyscy obywatele powinni być równi wobec prawa i traktowani w taki sam sposób. Dotyczyć to powinno także słusznej i potrzebnej walki z koronawirusem. Osoby wierzące nie mogą być jednak obciążone większymi restrykcjami niż reszta społeczeństwa, ponieważ naraża to je na stygmatyzację i dyskryminację. Przypomina to niedawne działania w krajach Europy Zachodniej, gdzie w pierwszej kolejności ograniczano wstęp lub zamykano kościoły, a w tym samym czasie bez przeszkód funkcjonowały puby i miejsca rozrywki, jak we Włoszech. To nie najlepszy przykład do naśladowania. Proszę zatem o rozważenie przywrócenia pierwotnej liczby osób, czyli pięćdziesięciu, mogących uczestniczyć w obrzędach religijnych tak, aby nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego mogły być przeżyte w naszym społeczeństwie godnie. W najtrudniejszych chwilach dla naszego Narodu Polacy zawsze zwracali się z ufnością do Pana Boga i oddawali w opiekę naszej Królowej Najświętszej Maryi Pannie, zawsze otrzymując wsparcie” – pisał w swoim wystąpieniu lider ZChR.