Wojciech Mann zaangażował się w politykę - tak należy odczytać zorganizowanie rzekomo antypolitycznej audycji promującej Rafała Trzaskowskiego. Podczas audycji "Mann do Trzaskowskiego. Trzaskowski do Manna" nazwą nawiązującego do słynnej audycji Wojciecha Manna i Wojciecha Materny, Mann wcielał się w rolę, jak sam mówił, "muzycznego doradcę wizerunkowego" Trzaskowskiego. Nie zabrakło też tematu PR3. Audycja była transmitowana w internecie.

Wojciech Mann do tej pory nie angażował się w politykę. Jego poglądy nie były jednak żadną tajemnicą, chociażby ze względu na dziwaczne filmiki publikowane przez byłego dziennikarza w internecie. Smutny koniec niegdyś poważanego dziennikarza...