W przyszłości chcą reagować lokalnie tylko wtedy, gdy liczba infekcji przekroczy określony poziom. Ramelow ma już motto nowego kursu: „Od zakazów i przykazań, od ograniczeń państwowych po samowystarczalną ostrożność”. Tak więc rekomendacje i przypomnienia, ale brak sztywnych zasad, brak ogólnej minimalnej odległości, koniec wymagań dotyczących noszenia maseczek.

Chociaż pojawiają się nowe ogniska zakażenia, zasadniczo jednak liczba zarażonych ludzi stale spada, obecnie tylko kilkaset przypadków jest zgłaszanych codziennie w całych Niemczech. Dlatego od kilku tygodni politycy podejmują ostrożny kurs łagodzenia. Sklepy są ponownie otwarte, a obywatele mogą ponownie podróżować w większych grupach. 

Obostrzenia w innych landach obowiązują do 5 czerwca, a potem nie wiadomo.