W piśmie datowanym na 27 kwietnia 2016 r. Gowin miał pisać: "Proszę o podjęcie czynności mających na celu (…) zbadanie, czy przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć z grupy BRIdge nie doszło do zachowań i zdarzeń o charakterze korupcyjnym".

Treść pisma opublikowali posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej, którzy  prowadzą kontrolę poselską w Ministerstwie Zdrowia.

Posłowie KO nie są wiarygodni i bezstronni, ale o nieprawidłowościach wokół ministra zdrowia mówi wiele środowisk. Należy do nich zakup trefnych maseczek z Chin za 5 mln złotych, zakup respiratorów po zawyżonej cenie od przedsiębiorcy z Lublina, który znalazł się na czarnej liście ONZ za handel bronią, czy podejrzane dofinansowywanie spółek brata ministra z państwowych pieniędzy.