W poranku „Siódma 9” dr Michał Krajski w rozmowie z Karolem Gacem opowiedział o swojej książce „Okultystyczne korzenie światowej rewolucji” (Wydawnictwo Fronda): „Komuniści od samego początku nienawidzili chrześcijaństwa i chociaż zwalczali wszystkie religie, to w sposób szczególny właśnie chrześcijaństwo. We wszystkich krajach, gdzie tylko dochodzili do władzy, szerzyli antychrześcijańskie przesłanie, prześladowali Kościół, zabijali księży, burzyli kościoły. W książce staram się pokazać, że wynikało to z jednej strony z tego, że komunizm był taką konkurencyjną religią dla chrześcijaństwa. Ale z drugiej strony z tego, że sam Marks już w młodości, kiedy pisał satanistyczne wiersze, kierował się takim myśleniem, które katolicy nazwaliby myśleniem satanistycznym, czyli myśleniem, że należy odrzucić wszelki porządek. Należy odrzucić nie tylko Boga, ale wszelką hierarchię, wszelki ład, wszelki porządek. Komuniści od początku wyznawali tę doktrynę, którą chrześcijanie przypisują szatanowi, czyli tę, którą można streścić w haśle: «Nie będę służył». Komuniści, kierując się tym, niszczyli dziedzictwo europejskie, w tym chrześcijaństwo”.

Do przesłuchania Tutaj