1. Czym są zamówienia publiczne?

2. Jakie funkcje pełnią i jak działają zamówienia publiczne?

3. Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej przy zamówieniach publicznych?

 

Czym są zamówienia publiczne?

O zamówieniu publicznym możemy mówić wtedy, gdy występuje nawiązanie umowy pomiędzy dwoma podmiotami, z których co najmniej jeden jest podmiotem publicznym, a które dotyczą prowadzenia robót budowlanych lub dostarczania dóbr i usług z nimi związanych. Działania tego typu dzielimy na trzy kategorie:

  • zamówienie na roboty i prace budowlane - w tej kategorii mieści się zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie projektu budowlanego;

  • zamówienie na usługi związane z budową - wszystkie inne usługi, które nie mogą zostać zawarte w kategorii bezpośrednich robót budowlanych;

  • zamówienie na dostawy materiałów budowlanych - umowa na dostarczenie dóbr i materiałów niezbędnych do wykonania prac.

 

Jakie funkcje pełnią i jak działają zamówienia publiczne?

Najważniejszą funkcją, jaką spełniają zamówienia publiczne jest umożliwienie rozbudowy infrastruktury na wyznaczonym obszarze. Ponadto przyczyniają się także do zwiększenia popytu na dane usługi oraz umożliwiają pobudzenie konkurencji pomiędzy zarówno lokalnymi, jak i globalnymi przedsiębiorstwami. Aby móc zrealizować takie zamówienie musimy najpierw przystąpić do przetargu - a jeszcze wcześniej spełnić szereg warunków i wymogów, jeżeli takie są. Często przetarg jest przedsięwzięciem wieloetapowym, gdzie na każdym kolejnym kroku trzeba składać odpowiednie dokumenty, kosztorysy i projekty.

 

Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej przy zamówieniach publicznych?

Im większe zamówienie publiczne tym większe pieniądze, jakie można zarobić na jego wykonaniu. Z drugiej strony jednak musimy pamiętać również o wymogach formalnych. Zarówno samo złożenie oferty, jak i jej treść muszą spełniać ściśle określone zasady, aby zostać dopuszczonymi do przeglądu portfolio zgłaszających się firm. Dlatego właśnie jeżeli chcemy startować w takich przetargach i oferować swoje usługi lub towary, musimy być odpowiednio przygotowani od strony prawnej. Dobrym pomysłem jest współpraca z prawnikiem, który specjalizuje się w tej dziedzinie. Kancelaria zamówień publicznych pomoże nam skompletować dokumenty i przedstawić ofertę przetargową, a także zadba o ochronę prawną później, w czasie wykonywania zadania.