Poniżej treść oświadczenia: 

"My, Polacy, mieszkający w Ameryce, uczestniczący w jej politycznym, społecznym, kulturalnym i naukowym życiu, przesyłamy list deklarujący nasze wsparcie dla kandydatury Pana Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczypospoilitej w wyborach 2020 roku.

W naszym przekonaniu, jest to najlepszy kandydat, który jest w stanie sprostać obecnym politycznym I społecznym wyzwaniom, stojącymi przed Polską.  Gwarantuje współpracę z Rządem i innymi organami Państwa.  Jego wybór może uspokoić nastroje i skonsolidować społeczeństwo.  

Wspieramy zdecydowanie kandydaturę Pana Andrzeja Dudy w wyborach.  Zwracamy się do Polaków, mieszkających zarówno w Polsce jak i za granicą, do osób, które utożsamiają się z polskimi korzeniami kulturowymi, o poparcie kandydatury i sygnowanie tego swoim podpisem pod załączonym przesłaniem.  Proszę nie zapominać, ze to właśnie podczas Prezydentury Pana Andrzeja Dudy zostały uruchomione nowe relacje i programy współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą.  

Bardzo prosimy pamiętać, że to Państwa podpis i jasna deklaracja oraz zgodnie z nimi oddany głos na właściwego kandydata podczas wyborów zdecyduje o przyszłości Polski!  Ten apel I przesłanie kierujemy również do naszych Rodaków, mieszkających w Polsce.  

Głosujmy!"

Podpisano:

Marek Rudnicki, profesor chirurgii z Chicago

Waldemar Priebe, profesor onkologii z Houston

Jacek Zurada, profesor Informatyki z Louisville

Waldemar Biniecki, dziennikarz z Kansas City   

Paweł Kaliński, profesor Onkologii z Buffalo

Jan Cytowski, b. prezes Rady Polonii Świata z Toronto

Ryszard Bąk, Dyrektor Nowy Jork      

 Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa

Zygmunt Staszewski, działacz polonijny z Miami

Zbigniew Wszołek, profesor neurologii z Jacksonville

Józef Cikowski, Prezes Związku Podhalan Am. Północnej z Chicago

Jan Kopeć, Prezes związku Klubów Polskich z Chicago

Jim Mazurkiewicz, profesor agrokultury  z College Station

Andrzej Pityński, rzeźbiarz z Nowego Jorku

Witold J. Lukaszewski, profesor politologii z Houston

Bogdan Ogórek, Fundacja Kultury Tatrzańskiej z Chicago

Pomnik Katyński w Jersey City, autorem Andrzej Pityński, jeden z sygnatariuszy listu poparcia dla Andrzeja Dudy