Organizacja poinformowała w środę, że według niej globalny PKB skurczy się o 4,9% w tym roku, obniżając swoje szacunki od kwietnia, kiedy prognozowano, że produkcja spadnie o 3%.

Był to już najgłębszy kryzys od czasu Wielkiego Kryzysu w latach 30. XX wieku.

Według MFW pandemia powoduje „bezprecedensowy spadek globalnej aktywności”. Stwierdzono, że globalny rynek pracy został dotknięty „katastrofą”, ruch poza domem pozostaje w depresji, firmy ograniczyły inwestycje, a wydatki konsumentów znacznie spadły.

„Pandemia Covid-19 wywarła bardziej negatywny wpływ na działalność w pierwszej połowie 2020 r. niż przewidywano, a przewiduje się, że ożywienie będzie wolniejsze niż wcześniej przewidywano”, napisał MFW w swoim raporcie.

Perspektywy są nieco lepsze niż prognozy Banku Światowego i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które niedawno prognozowały, że globalny PKB zmniejszy się odpowiednio o 5,2% i 6%, zanim ponownie wzrośnie w 2021 r.