Coroczny audyt prawie 200 diecezji i podmiotów kościelnych w całym kraju został przeprowadzony od 2002 r., kiedy to wybuchły doniesienia o nadużyciach duchownych i zatajeniach, a biskupi USA zatwierdzili reformy, w tym coroczny przegląd skarg i zgodności. Pakiet reform jest często nazywany „Kartą”.

Raport opublikowany w czwartek przez Konferencję Episkopatu Stanów Zjednoczonych donosi, że w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. - pojawiły się 4434 zarzuty dotyczące wykorzystywania seksualnego duchownych wobec nieletnich. Liczba ta wynosiła 1451 w 2018 r., 693 w 2017 r., 1318 w 2016 r. i 903 w 2015 r.