Sformułowania te w informatyce dotyczą relacji nadrzędnych i podrzędnych oraz procesów. JP Morgan i Twitter jako pierwsze wspólnie przedstawiły pomysł, by usunąć te wyrażenia z informatycznego słownictwa oraz z kodu swoich stron. Stało się to po zamieszkach wywołanch przez ruch Black Lives Matter, który wszędzie widzi rasizm.

Pierwotnie wspomniane hasła oraz „blacklist” usuwali dwaj inżynierowie Twittera. To oni zapoczątkowali ten pomysł. Opowiadali się przy tym za „bardziej integracyjnym językiem programowania”. Szybko do akcji dołączył amerykański bank JP Morgan.

Michael Montano, szef zespołu inżynierów Twittera przekonuje, że "słowa mają znaczenie".

- Jesteśmy zobowiązani do przyjęcia języka włączającego w naszym kodzie, konfiguracji, dokumentacji i nie tylko - powiedział Montano.