Robert Bąkiewicz prezes Stowarzyszenia na wstępie, w imieniu środowisk narodowych, pogratulował Andrzejowi Dudzie wygranej w II turze wyborów prezydenckich. Później powiedział:

Zwycięstwo Andrzeja Dudy zostało osiągnięte dzięki głosom środowiska narodowego. Teraz liczymy na to, że Prezydent spełni swoje obietnice: wprowadzi prawo chroniące życie od poczęcia, ustawowo zabezpieczy polski majątek przed roszczeniami żydowskimi, wycofa się z konwencji stambulskiej i wprowadzi prawo zakazujące wejścia seksedukatorom do szkół.
 


- Jako środowisko Marszu Niepodległości będziemy bardzo uważnie patrzeć na ręce nowego - starego prezydenta, aby te wszystkie postulaty były wdrożone w życie, nie będzie żadnej taryfy ulgowej – powiedział Robert Bąkiewicz.

Na konferencji obecny był także Mariusz Piotrowski z Zarządu Stowarzyszenia, który powiedział:

Ten i przyszły rok, gdy nie ma kampanii wyborczej to najlepszy czas na wdrożenie zmian, o których mówimy. Teraz jest czas na działanie i na to działanie jako Roty Marszu Niepodległości liczymy i będziemy rozliczać środowisko Prawa i Sprawiedliwości.