Poza województwem mazowieckim 70-procentowy próg frekwencji przekroczono również na Pomorzu, gdzie na głosowanie udało się 70,04 proc. osób. Następne w kolejności pod względem odsetka obywateli uczestniczących w wyborach były województwa: małopolskie (69,75 proc.), łódzkie (69,68 proc.), wielkopolskie (69,25 proc.) oraz Dolny Śląsk (66,99 proc.) Na Śląsku na głosowanie udało się 66,91 proc. osób, na Podkarpaciu - 66,49 proc., a w województwie zachodniopomorskim - 66,39 proc. W województwie świętokrzyskim zagłosowało 66,37 proc. mieszkańców, na Lubelszczyźnie - 66,06 proc., natomiast w województwie kujawsko-pomorskim - 65,31 proc. Niewiele mniejszy odsetek obywateli udał się do urn w Lubuskiem (64,95 proc.) oraz na Podlasiu (64,33 proc.). Najmniej osób zagłosowało na Warmii i Mazurach (62,14 proc.) oraz na Opolszczyźnie (59,92). Województwo opolskie jest jedynym, w którym frekwencja wyniosła poniżej 60 proc. Z danych PKW pochodzących z 99,97 proc. obwodów wyborczych wynika, że średnia frekwencja w II turze wyborów prezydenckich wyniosła 68,12 proc.

Około 95 proc. głosów uzyskał Andrzej Duda w drugiej turze wyborów prezydenckich w sąsiadujących gminach Godziszów i Chrzanów w powiecie janowskim w Lubelskiem. W Chrzanowie zanotowano też największą frekwencję w regionie – prawie 83 proc. W gminie Godziszów spośród 3 tys. 676 głosów oddanych na obu kandydatów aż 3 tys. 501 otrzymał Andrzej Duda, co daje mu 95,24 proc. poparcia. Rafał Trzaskowski zdobył tu 175 głosów, czyli 4,76 proc. Frekwencja w gminie Godziszów wyniosła 79,3 proc. W gminie Chrzanów na obu kandydatów oddanych zostało 1896 głosów, a z tego 1789 otrzymał Andrzej Duda, co daje mu 94,36 proc. poparcia. Rafał Trzaskowski zdobył tu 107 głosów, czyli 5,64 proc. Frekwencja w gminie Chrzanów wyniosła 82,96 proc. i była najwyższa w Lubelskiem. W obu gminach w pierwszej turze wyborów prezydenckich także zdecydowanie zwyciężył Duda. W gminie Godziszów uzyskał 85,75 proc. poparcia, a w gminie Chrzanów - 85,92 proc. Na drugim miejscu w obu gminach był Krzysztof Bosak, który w Godziszowie zdobył 6,84 proc głosów, a w Chrzanowie - 6,61 proc. głosów. Frekwencja w pierwszej turze w gminie Godziszów wyniosła 75,21 proc. a w gminie Chrzanów - 73,36 proc.

Obecne rekordy śrubowane przez Andrzeja Dudę w tych lokalizacjach to żadna nowość. Rekordowe poparcie dla Dudy w Lubelskiem odnotowano w tych gminach także w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2015 roku. Wtedy w gminie Chrzanów uzyskał on 95,08 proc. głosów, a w sąsiednim Godziszowie - 94,2 proc. Na Bronisława Komorowskiego w Chrzanowie zagłosowało wówczas 4,92 proc. głosujących, a w Godziszowie - 5,8 proc. W obu tych gminach zanotowano też wysoką frekwencję: w Godziszowie - 71,2 proc. (najwyższa w regionie), w Chrzanowie - 66,69 proc.

Z informacji podanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że Andrzej Duda najwięcej głosów zdobył w sześciu województwach. Są to: małopolskie z wynikiem 59,75 proc.; podkarpackie - 70,92 proc.; lubelskie - 66,31 proc.; podlaskie - 60,14 proc.; łódzkie - 54,46 proc. i świętokrzyskie z wynikiem 64,41 proc. Z kolei Rafał Trzaskowski zwyciężył w dziesięciu województwach: w zachodniopomorskim - 58,76 proc.; lubuskim - 59,80 proc.; dolnośląskim - 55,39 proc.; opolskim - 52,64 proc.; śląskim - 49 proc.; warmińsko-mazurskim z wynikiem 53,16 proc.; pomorskim - 59,84 proc.; kujawsko-pomorskim - 53,23 proc.; wielkopolskim - 54,92 proc. i w mazowieckim, gdzie uzyskał 51,31 proc. poparcia.

Warto zaznaczyć jednak, że niewątpliwym zwycięzcą tych wyborów jest frekwencja. Polacy rekordowo ruszyli do urn. Działo się tak zapewne z wielu pobudek, jednak patrząc na końcowe wyniki, decydującą pobudką była nie ta składająca poparcie prezydentowi Andrzejowi Dudzie a ta wyrażający sprzeciw nie tyle wobec samego Rafała Trzaskowskiego co wobec reprezentowanej przez niego polityki „powrotu do przeszłości” jeżeli chodzi o stan państwa i aprobowanie presji i żądań środowisk LGBT.

DZ

Źródło: RMF FM