Główny wątek

Amerykański hierarcha odpowiadał na coraz trudniejsze pytania. Rozmowa dotyczyła wspomnianych aktów wandalizmu, pojmowanych jako swoiste zadośćuczynienie za błędy kolonizatorów wobec podbijanych narodów. Jednakże, Kardynał Burke zaznaczył wyraźnie, że choć należy uznać te błędy za szkodliwe nadużycia, nie można wyrzec się tożsamości chrześcijańskiej, ożywianej Chrystusowym nakazem misyjnym.

Jesteśmy chrześcijanami i jako chrześcijanie mamy obowiązek ewangelizować tych, którzy jeszcze nie poznali prawdy o Bogu i Kościele.

Krzysztof Kolumb

Na pytanie, czy obecnie należy wstydzić się takich postaci jak Krzysztof Kolumb, Pasterz opowiedział o tym bohaterze, prezentując go jako człowieka żywej wiary, wspominając że okrucieństwo, z jakim się spotkał, nie leżało w jego naturze. Dodał, że trzeba dostrzec błędy i wypaczenia w historii ludzkości, ale nie można zaprzeczyć wielkości tej i innych postaci.

Problemy edukacji

Kardynał Raymond Burke podzielił się świadectwem swojej edukacji, porównując ją z obecną, zreformowaną w obszarze historii, w której modyfikuje się wiedzę do wizji dyktowanych przez współczesne trendy – jak wspomniana „walka z rasizmem” czy inne hasła poprawności politycznej, znane i promowane także w Polsce. Pasterz stwierdził, że rugowanie teorii praw obywatelskich i historii ze szkół – może mieć fatalne skutki jak te, którymi jesteśmy już przerażeni.

Porządek publiczny

Zapytany o tragiczną śmierć czarnoskórego narkomana i przestępcy, hierarcha podkreślił, że nie można z tej sprawy wyciągać wniosków wobec wszystkich policjantów i służb porządkowych, którzy dobrze pełnią swoje powinności. Przypomniał, że z Czwartego Przykazania wynika szacunek nie tylko dla ojca i matki, ale także dla tych, którzy w prawidłowy sposób strzegą porządku w Państwie.

Bezprawie wbrew istocie praw człowieka

Komentując wyrok Sądu Najwyższego w sprawie przeciwdziałania „dyskryminacji ze względu na płeć” – czyli, uznaniu wypaczeń przeciw naturze za normalność, Kardynał Raymond Burke orzekł, że jest to wbrew istocie praw człowieka, z czego wynikają bardzo poważne błędy wobec rodziny. Zaapelował, by ewangelizować także w tej sprawie, czyli szerzyć Nauczanie Kościoła na temat małżeństwa i rodziny oraz człowieczeństwa we właściwym ujęciu.

Walka duchowa

Kluczowym momentem rozmowy był jej finał – gdy Pasterz stwierdził, że obecnie potrzebujemy silnych Patronów, ze względu na nasilającą się walkę z siłami demonicznymi i diabolicznymi, dlatego wezwał na pomoc Matkę Bożą i św. Józefa jako Patrona Kościoła oraz św. Michała Archanioła jako Rycerza walczącego przeciw diabłu.

Błogosławieństwo Pasterskie obejmuje wszystkich, oglądających tę rozmowę.

Aleksandra Pietkiewicz