Globalną recydywę pogaństwa opisał w swojej najnowszej książce, wydanej nakładem wydawnictwa Monumen, wydawcy miesięcznika "Egzorcysta", „Powrót pogan" ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, autor kilkudziesięciu prac o zagrożeniach duchowych i społecznych.

Z pracy księdza profesora Zwolińskiego można się dowiedzieć, że współczesne pogaństwo wywodzi się też z judaizmu, herezji religijnej wyrosłej obok prawowiernego katolicyzmu z wierzeń biblijnych Izraelitów. Według judaistycznej świętej księgi Talmudu, Bóg prócz dekalogu miał dać Mojżeszowi tajemnice, które miało poznać tylko 70 najstarszych w Izraelu. Tajemnice te mają być ukryte w Torze.

Tajemne nauki zawarte w Torze można rzekomo poznać dzięki kabalistyce. Sama kabalistyka pochodzić ma z Babilonu i miała być przekazywana ustnie tylko wtajemniczonym, bo była sprzeczna z monoteizmem biblijnych Izraelitów.

Kabalistyka głosi między innymi istnienie Adama Kadmona "ducha powszechnego wszystkich istot żywych, zarazem ostatniego człowieka i bliźniaka Adama – Pierwszego Człowieka".

- Zostali oni stworzeni w jednej postaci, a rozdzielili się po spożyciu owocu z Drzewa Poznania- czytamy.

Kabalistyka w mitologi żydowskiej miała dawać władze ożywiania — czego przykładem był golem, sztuczny humanoidalny twór stworzony przez Żydów między innymi w Chełmnie, Poznaniu i Wilnie.

Żydowskie apokryfy Starego Testamentu, z których czerpie współczesne pogaństwo głoszą, że demony są owocem seksu aniołów z kobietami, a książę aniołów odmówił oddania czci Adamowi, za co został wygnany z raju.

W mitologi żydowskiej, istotnej dla współczesnego pogaństwa, ważną postacią jest Lilith, która miała być pierwszą złośliwą żoną Adama razem z nim stworzoną z ziemi, która uciekała z raju by rodzić złe duchy ze związków z demonami.

Powstanie magii (niezwykle istotnej dla współczesnego poganizmu) inspirowane było Sefer Jecira (Księga Tworzenia / Stworzenia), która opisuje metody ustalania wartości liczbowej poszczególnych słów. Praca ta została napisana pomiędzy VIII a IX wiekiem. Sefer Jecira wchodzi w skład i jest podstawą Kabały (tradycji), źródłem ezoteryki żydowskiej.

W Kabale zawarta jest żydowska numerologia. Każdej z 22 liter hebrajskiego alfabetu odpowiada określona wartość liczbowa.

Pracę księdza profesora Zwolińskiego rozpoczyna opis religii pierwotnych, roli fetyszów, wierzeń pogańskich wśród biblijnych Izraelitów i Żydów, Germanów, Słowian, Hindusów, islamistów i buddystów, wierzeń dotyczących demonów słowiańskich.

Na kartach pracy księdza profesora Zwolińskiego opisane są też założenia gnozy, manicheizmu, współczesnego neopogaństwa (w Grecji, krajach germańskich, kultów afro-brazylijskich i afrokubańskich w Ameryce Południowej, rastafarianizmu, poganizmu w krajach słowiańskich i w Polsce), roli rytuałów, funkcji magii, szamanizmu.

Z książki księdza profesora Zwolińskiego czytelnicy dowiedzą się o tym, jak dochodowym dziś biznesem jest okultyzm, jak obecny jest w pop kulturze, a także o katolickiej krytyce wszelkich przejawów pogaństwa.

Jan Bodakowski