Jej inicjatorzy przypominają, że „każdy ma prawo do życia bez obelg, poniżania, przemocy". Niestety lewica i liberałowie wspierający tęczowych bandziorów uważają, że katolicy to podludzie, kasta pozbawiona praw, którą może prześladować tęczowa kasta nadludzi. Przykładem tego są profanacje wizerunków Jezusa Chrystusa, Maryi i świętych.

Zdaniem inicjatorów petycji „agresja w stosunku do materialnych przedmiotów kultu i symboli religijnych, to zazwyczaj tylko początek, tego, co przychodzi później", czyli "fizycznych ataków na księży, siostry zakonne, wiernych".

Należy powstrzymać „eskalację nienawiści wobec katolików", bo „z roku na rok narasta w Polsce problem przemocy, nie tylko słownej w internecie, ale także w przestrzeni publicznej wobec katolików" który dotyczy "również coraz śmielszego pochwalania lub nawoływania do popełnienia przestępstw wobec wiernych Kościoła Katolickiego".

Sygnatariusze petycji wzywają polskie władze do "podjęcia wszelkich niezbędnych działań zapobiegających tzw. przestępstwom z nienawiści wobec katolików, aktywnego i publicznego występowania przeciwko nienawiści i przemocy wobec wiernych, wnikliwego badania i ścigania przestępstw z nienawiści do religii katolickiej i jej wyznawców, usunięcia luk prawnych, które pozbawiają faktycznej ochrony osoby atakowane ze względu na swoją wiarę w Jezusa Chrystusa".

Petycję można podpisać TUTAJ.

Jan Bodakowski