Prof. Norman Finkelstein jest Żydem, którego rodzice ocaleli z holokaustu. Cała rodzina jego rodziców zginęła podczas II WŚ. Mimo, że pozostał jego rodzinny majątek na terenie Polski, Finkelstein uważa, że nie ma prawa domagać się niczego od Polski. Uważa, że każdy powinien do dobrobytu dojść ciężką pracą, a nie wyłudzeniami.

Autor "Przedsiębiorstwa Holokaust" przedstawia w swojej książce pogląd, że istnieją osoby i organizacje, które wykorzystują tragedię holokaustu do celów politycznych oraz własnych korzyści majątkowych. Poddaje także krytyce nadawanie temu wydarzeniu szczególnej roli w historii ludzkości, posługując się argumentem, że chociaż było ono bardzo tragiczne, nie było to ani największe ludobójstwo, ani też jedyna próba planowego wyniszczenia całego narodu w dziejach świata.

Wywiad z Normanem Finkelsteinem: