"Po szerokich konsultacjach ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny w sprawie zakrywania ust i nosa, zdecydowaliśmy się na pilne wdrożenie zmiany w zakresie obowiązku stosowania maseczek, przyłbic i części odzieży" - oświadczył wiceminister zdrowia Jacek Cieszyński.

"Z uwagi na fakt, że obserwujemy coraz częstsze lekceważenie obowiązku zasłaniania nosa i ust, co może skutkować nowymi zakażeniami, oraz biorąc pod uwagę opinie lekarzy, którzy nie widzą istotnych przeciwskazań do noszenia masek, zdecydowaliśmy się, że od soboty z obowiązku zakrywania nosa i ust w sklepach, urzędach czy transporcie zwalniają ściśle określone w rozporządzeniu wskazania. Poza nimi obowiązek zasłaniania twarzy jest powszechny" - dodał Cieszyński.

W piątek wieczorem (7 sierpnia) w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Nowe rozporządzenie opisuje dokładnie, kto jest zwolniony z nakazu noszenia maseczki już od soboty. Chodzi m.in. o osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, a także osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Zrezygnowano z zapowiadanego obowiązku pokazywania zaświadczenia o niemożności noszenia maseczek.