Wśród osób, którym zostały postawione zarzuty największe emocje budzi żona zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza, a obecnie europosłanka Europejskiej Partii Ludowej (startująca z list Koalicji Europejskiej) oraz jej matka Janina A. Magdalena Adamowicz została oskarżona popełnienie dwóch przestępstw karnoskarbowych kwalifikowanych z art. 56 par. 1 i 2 k.k.s., które polegały na nieujawnieniu w zeznaniach podatkowych za lata 2011-2012 dochodów w kwotach odpowiednio prawie 300 tysięcy złotych i 100 tysięcy złotych. Ponadto Magdalena Adamowicz nie dokonała rozliczenia dochodów uzyskiwanych z wynajmu mieszkań jako prowadzonego w warunkach pozarolniczej działalności gospodarczej. Łączne uszczuplenie w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiło prawie 120 tysięcy złotych.

Matce europosłanki Janinie A. prokurator zarzucił składanie fałszywych zeznań w postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu karnym. W latach 2014-2015 będąc przesłuchiwana w charakterze świadka, złożyła fałszywe zeznania na okoliczność posiadania przez dziadka Magdaleny Adamowicz znacznych oszczędności pieniężnych liczonych w setkach tysięcy złotych, które miały być źródłem darowizn na rzecz Pawła i Magdaleny Adamowicz W rzeczywistości dziadek Adamowicz nie dysponował znacznym majątkiem. Na dalszym etapie postępowania podatkowego Janina A. złożyła oświadczenie, w którym potwierdzała zatajenie istotnych informacji na temat darowizn, które według pierwotnej wersji miały pochodzić z majątku nieżyjącego ojca Janiny A.

Do godzin południowych polityk Koalicji Europejskiej była przedstawiana jako Magdalena A. jednak odniosła się do zarzutów na Twitterze i zaapelowała o używanie wizerunku oraz pełnego nazwiska: „W związku z informacjami o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko mnie, proszę o używanie mojego pełnego imienia i nazwiska oraz publikowanie wizerunku bez zakrywania twarzy. Po zapoznaniu się z aktem oskarżenia, wydam oświadczenie” – napisała.

Cała sprawa zaczęła się od śledztwa, które zostało wszczęte w 2013 roku po zawiadomieniu złożonym przez ówczesnego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika. Było ono efektem kontroli oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska prowadzonej przez CBA. Od 2016 roku postępowanie prowadzą dolnośląscy śledczy. Po zabójstwie prezydenta Gdańska, śledztwo w jego sprawie zostało umorzone. W Wirtualnej Polsce wielokrotnie opisywaliśmy prokuratorskie postępowanie. W oświadczeniu, które przypominamy, Adamowicz twierdziła, że postawione zarzuty karnoskarbowe wynikają ze zmiany podejścia tego samego urzędu skarbowego do poprzednich rozliczeń najmu.

Pod koniec stycznia tego roku Magdalena Adamowicz wysłała do redakcji wp.pl maila w którym odpowiadała na oskarżenia. - Prokuratura sformułowała kilka lat temu wobec mnie absurdalny zarzut zatajenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z moją wiedzą opartą na oficjalnych interpretacjach podatkowych, na potrzeby rozliczenia podatku on najmu wybrałam ryczałt 8,5%, gdyż prawo daje podatnikowi możliwość wyboru. Taka jest obowiązująca wykładnia przepisów podatkowych. Co roku wysyłałam do właściwego urzędu skarbowego oświadczenie, że w danym roku podatkowym wybieram właśnie ten ryczałt. Nigdy nie otrzymałam z urzędu pisma czy wezwania, że nie powinnam tak robić, a powinnam założyć działalność (…) Nie ma przepisów, które mówią, że podatnik, który ma X mieszkań lub podatnik, którego roczny dochód z najmu przekroczy kwotę X musi założyć działalność gospodarczą – czyli nie ma żadnych konkretnych kryteriów. Dotyczy to roku 2011 i 2012, a mój najem kontrolowano od 2007 roku. Kilka kontroli urzędu skarbowego potwierdziło prawidłowość dokonanego przeze mnie rozliczenia przychodów z najmu podatkiem zryczałtowanym. Nagle po przejęciu jesienią 2015 roku władzy przez PiS ten sam urząd stwierdził, że najem powinnam prowadzić w formie działalności gospodarczej. Postawione zarzuty karnoskarbowe w tym zakresie wynikają ze zmiany podejścia tego samego urzędu skarbowego do moich poprzednich rozliczeń najmu. W Polsce kilka milionów rodzin posiada mieszkanie na wynajem, ale niewiele osób prowadzi w związku z tym działalność gospodarczą– napisała.