Aby móc otrzymać nominację do Oscara w kategorii najlepszy film, tytuł będzie musiał spełnić dwa z czterech standardów podzielonych na różne kategorie. 
Pierwsza kwestia dotyczy reprezentacji na ekranie. Aby ten standard został spełniony musi zostać wdrożony przynajmniej jeden z warunków wskazanych przez Akademię. Oto one: 


1. przynajmniej jeden z odtwórców głównych ról lub znaczącej roli drugoplanowej musi mieć inne rasowe pochodzenie. 
2. Przynajmniej 30 proc. aktorów w drugoplanowych i epizodycznych rolach musi reprezentować co najmniej dwie spośród tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące. 
3. Główny wątek fabularny musi być związany z co najmniej jedną spośród tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące.
Do listy standardów zostały dołączone również te, kktóre ściśle dotyczą ekip i zespołów twórczych. Także w tym przypadku obowiązuje warunek spełnienia przynajmniej jednego z wymienonych założeń:
1. Casting, zdjęcia, muzyka, kostiumy, reżyseria, montaż, fryzury, charakteryzacja, produkcja, scenografia, dźwięk, efekty specjalne, scenariusz: co najmniej dwa z powyższych działów powinny być kierowane przez osoby z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące. 
2. Co najmniej jeden z powyższych działów powinien być kierowany przez osobę reprezentującą mniejszość rasową lub etniczną. 
3. Co najmniej sześć osób niższego szczebla ekipy powinny reprezentować mniejszość rasową lub etniczną.
4. Co najmniej 30% całej ekipy filmowej powinny stanowić osoby z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące.


Ogłoszone zostały również standardy obecności w branży. W tym przypadku, w przeciwieństwie do poprzednich, konieczne jest spełnienie obu warunków:

 
1. Duże studia i dystrybutorzy muszą mieć stały program płatnych staży w różnych działach skierowane do osób z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, głuchonieme zaś małe studia i niezależni dystrybutorzy muszą mieć co najmniej dwie osoby na płatnych stażach reprezentujące którąś z powyższych grup. 
2. Studia, dystrybutorzy, firmy finansujące produkcję filmów muszą oferować programy szkoleń i rozwoju umiejętności osobom reprezentującym te grupy: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące.
Na sam koniec tej długiej listy warunków wliczono standardy pod względem komunikacji z widownią. Zgodnie z nimi, studio lub firma producencka muszą mieć w zespołach zajmujących się reklamą, dystrybucją, PR-em co najmniej kilka osób na kierowniczych stanowiskach, które reprezentują poniższe grupy: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące. 
- Zmiany mają na celu poszerzenie dotychczasowych zasad, aby odzwierciedlić różnorodną globalną populację zarówno w procesie tworzenia filmów, jak i wśród widzów, do których te filmy docierają. Akademia jest zaangażowana do tego, by pełnić ważną rolę w urzeczywistnianiu tej rzeczywistości – oświadczyli reprezentujący Akademię David Rubin i Dawn Hudson.
- Wierzymy, że zaproponowane przez nas zmiany będą katalizatorem długotrwałej i ważnej zmiany w naszym przemyśle – stwierdzili przedstawiciele Oscarów. 
Lista opublikowanych warunków może szokować. Wydaje się, że dyktatura mniejszości lansowana przez organizacje lewicowe na całym świecie właśnie osiągnęła kolejny sukces. Wprowadzenie w życie powyższych reguł poskutkuje nie tylko dalszym odejściem od tradycyjnych wartości, ale zapewne również pogorszeniem jakości filmów nominowanych do Oscara. 

PZ