„Broń Królowej"

Czuwanie modlitewne Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej u podnóża klasztoru jasnogórskiego

 Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza na czuwanie modlitewne, które odbędzie się w 28 października w godz. 17.00 do 21.30, u podnóża klasztoru jasnogórskiego na placu, tzw. „Przed Szczytem".

Podczas spotka stosujemy się ściśle do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Osoby biorące udział w wydarzeniu uprasza się o noszenie maseczek lub przyłbic. Każdy z uczestników zobowiązany jest stosować się do poleceń wolontariuszy. Osoby nie stosujące się do obowiązujących reguł będą musiały opuścić spotkanie modlitewne.

Przebieg spotkania przedstawia się następująco:

Godz. 17.00 - Zawiązanie wspólnoty

Godz. 17.45 - Modlitwa różańcowa z rozważaniami

Godz. 19.45 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 20.30 - Akt osobistego zawierzenia Królowej Polski

Godz. 21.00 - Apel jasnogórski

Godz. 21.30 - Zakończenie spotkania.

Ubierzmy się stosownie do jesiennej aury. Pamiętajmy o różańcach, przestrzeganiu przepisów sanitarnych oraz stosowaniu się do poleceń osób odpowiedzialnych za porządek w czasie spotkania. Uczestnictwo w spotkaniu modlitewnym wiąże się równocześnie z akceptacją regulaminu naszego zgromadzenia.

Czekamy na Was na Jasnej Górze

W imieniu organizatorów:

Dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej

Ks. Radosław Rychlik, asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej