Od wielu lat głównym odbiorcą tego typu zamówień od policji jest Fabryka Amunicji Myśliwskiej „FAM-Pionki” Sp. z o.o. Ostatnio tak wielka ilość tej amunicji zamówiona została latem 2019 roku. By wziąć udział w przetargu, należy złożyć odpowiednie dokumenty do 29 grudnia.

Zamówione zostaną: 130 tys. sztuk amunicji z pociskiem gumowym, przeznaczonych do szkoleń. 30 tys. naboi z pociskiem proszkowym, które pozwalają na przebicie przeszkody poprzez rozsypanie się. Oprócz tego zamówienie obejmuje 20 tys. nabojów z pociskiem gazowym i proszkowo-obezwładniającym, które używa się do wywabienia ludzi z ukrycia. 180 tys. naboi błyskowo-akustycznych wykorzystane ma zostać do celów ostrzegawczych oraz ćwiczebnych.

40,8 tys. sztuk amunicji to naboje z pociskiem ołowianym, zaś 40 tys. sztuk to naboje śrutowe. Przeznaczone są do unieruchamiania pojazdów.

790 tys. sztuk amunicji – podzielone na trzy typy – dotyczą naboi z pociskiem gumowym, przeznaczonych do tłumienia zamieszek.