Rok św. Józefa i Rodziny ogłosił Papież Franciszek, zwracając uwagę na wartość życia rodzinnego i oddania Bogu na wzór Świętej Rodziny:

"Na wzór Świętej Rodziny, jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wychowawczej wartości rodziny: musi być ona oparta na miłości, która nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy nadziei. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga." Jednocześnie, Franciszek zapowiada, że ten rok będzie okresem pogłębionej refleksji nad adhortacją Amoris laetitia - dokumentem, który wzbudził wiele kontrowersji. Pytanie, w którym kierunku pójdą rozważania?

Kardynał Kazimierz Nycz, opierając się w homilii na słowach papieskich, podkreślił znaczenie poświęcenia w życiu rodziny, szczególnie w rodzicielstwie, które jest służbą i powinno być połączone z wychowaniem w wierze. Zaznaczył, że wdzięczność za małżonka oraz za każde dziecko jako dar Boga, jest fundamentem rodziny.

Miejmy nadzieję, że w tym roku dojdzie do upragnionej beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którego nauczanie jest wsparciem dla polskich rodzin i posiada także znaczenie globalne. Kluczowym słowem tego nauczania jest wierność Bogu i małżonkowi oraz troska o właściwe wychowanie dzieci. Będzie to czytelna wskazówka dla polityków i dla duchowieństwa, jak chronić rodzinę przed grożącym jej złem chorych ideologii.