CDC zaleca również ponowne wykonanie testu na obecność koronawirusa w ciągu 3-5 dni od przybycia i odbycie 7-dniowej izolacji. „Testy nie eliminują wszystkich zagrożeń – powiedział dyrektor CDC Robert Redfield. – Ale pozostawanie w domu i przestrzeganie codziennych środków ostrożności takich jak noszenie masek i zasad dotyczących odległości, może uczynić podróż bezpieczniejszą”.

Ale już i teraz istnieje wiele ograniczeń dla osób przyjeżdżających do USA. Na początku pandemii Stany Zjednoczone ogłosiły zakaz wjazdu dla obcokrajowców, którzy na dwa tygodnie przed planowaną podróżą do USA przebywali w krajach strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Chinach, Brazylii i Iranie.

Jednak jest też wiele wyjątków. Pojawiają się doniesienia o tym, że ograniczenia w podróżowaniu dla Europejczyków mogą wkrótce zostać zniesione.

USA jest krajem najbardziej dotkniętym przez koronawirus. Odnotowano tu prawie 23 mln zakażeń o około 380 tys. zgonów.