Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie organizowany przez ZPL zostanie przeprowadzony na zasadzie pełnej dobrowolności. W każdej gminie położonej na obszarze Wileńszczyzny Związek Polaków na Litwie ustanowi pełnomocnika gminnego, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie spisu na jej terenie, a także powoła i da upoważnienia dla ankieterów, którzy będą przeprowadzać spis. Akcja społecznego spisu została poparta przez cały szereg polskich środowisk i organizacji w tym: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“, Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie, Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin. 


Na Litwie obecnie trwa powszechny spis ludności, który przeprowadza Departament Statystyki. Po raz pierwszy jest on przeprowadzany bez udziału rachmistrzów – drogą elektroniczną. Wszelkie niezbędne dane Departament Statystyki uzyska z oficjalnych rejestrów państwowych. Departament Statystyki uruchomił 15 stycznia ankietę internetową, za pomocą której można uzupełnić swoje dane dotyczące narodowości, języka ojczystego i znajomości języków obcych oraz wyznania. Ankietę można wypełnić  do 17 lutego (tylko miesiąc!) na stronie internetowej https://surasymas.stat.gov.lt/. Aby wypełnić ankietę, trzeba zalogować się poprzez podanie danych osobowych (PESEL, czyli tzw. kod osobowy, i numer dokumentu tożsamości) albo za pośrednictwem e-władzy (lit. Elektroniniai valdžios vartai).

Ważne jest wypełnić ankietę osobiście, oraz wypełnić ją za swoje dzieci (od 0 do 16 lat), pomóc osobom starszym w rodzinie, a także poinformować i zachęcić swoich znajomych.

W rejestrach państwowych na dzień dzisiejszy niestety nie jest obowiązkowy zapis narodowości, jeśli więc nie sprawdzimy, czy w litewskich bazach danych widnieje wpis o narodowości, albo nie wypełnimy wyżej wymienionej ankiety, to przeprowadzany obecnie spis ludności może nie wykazać rzeczywistej liczby Polaków na Litwie. Instytucje państwowe oraz Departament Statystyki o tym informacyjnej kampanii prawie nie prowadzą i dużo mieszkańców o tym informacji nie posiadają. Z tego wynika, że nie ma zainteresowania, aby wykazać rzeczywistą liczbę Polaków na Litwie, oraz możliwie, że może dojść nawet do fałszowania wyników, aby ukryć realną sytuację i ilość osób narodowości polskiej lub innych mniejszości narodowych.

Dlatego ZPL przyjął decyję za pośrednictwem struktur terenowych organizacji przeprowadzić swój spis tzw. Deklarację narodowości polskiej mieszkańców Wileńszczyzny w celu porównawczo – informatycznym oraz na potrzeby statystyczne ZPL w zakresie swojej działalności.

Mniejszościom narodowym bardzo ważne jest zachować swoją tożsamość, więc od naszej aktywności będzie zależało jakie będziemy mieli prawa, ile będziemy mieli szkół, nauczycieli i uczniów oraz czy nasz głos będzie się liczył w życiu społecznym i politycznym kraju. Dlatego apelujemy do każdego Rodaka:

I. O aktywny udział w wypełnianiu ankiet zainicjowanych przez Departament Statystyki w ramach powszechnego spisu ludności;

II. O zadeklarowaniu swojej tożsamości w SPOŁECZNYM SPISIE LUDNOŚCI NA WILEŃSZCZYŹNIE, który będzie przeprowadzany przez ZPL.

W związku z pandemią koronawirusa (COVID-19) i wynikającymi z tego faktu utrudnieniami, SPOŁECZNY SPIS LUDNOŚCI NA WILEŃSZCZYŹNIE, który jest przeprowadzany przez ZPL, będzie przeprowadzony w jednej z trzech form: drogą bezpośredniego kontaktu z wymogami sanitarno-epidemicznymi lub telefonicznej, internetowej. Administratorem zawartych informacji będzie Związek Polaków na Litwie, a wszystkie dane będą przechowywane co najmniej 25 lat.

 

Związek Polaków ma Litwie

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna

 Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie