Skazano i osadzono go na podstawie poszlak i jak się okazało całkowicie bezpodstawnie. Po latach udowodniono jego niewinność dzięki wytrwałości dziennikarza śledczego. W międzyczasie udało się ustalić kim jest sprawca gwałtu i morderstwa na 16 letniej dziewczynie, którego sprawstwo przypisywano Komendzie. Zbrodnia miała miejsce w 1997 roku i wstrząsnęła opinią publiczną. Przy okazji ks. Ryszard Halwa podzieli się własnymi refleksjami na temat tego jak Polacy traktowani są w urzędach.