Premier: Polski Ład to wielki program wsparcia polskiego rolnictwa

0
0
0
Flickr.com
Flickr.com /

Służba polskiej wsi to rdzeń i jądro naszego programu Polski Ład – podkreślił premier RP Mateusz Morawiecki na debacie dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Podczas spotkania szef rządu zaprezentował szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Odwiedził także jedno z gospodarstw rolnych w Będkowicach, by na żywo porozmawiać z rolnikami o ich problemach, ale także szansach na rozwój.

Premier: naszym zobowiązaniem jest szukanie najlepszych rozwiązań dla rolników

To dzięki rolnikom na nasze stoły trafia żywność. Swoją ciężką pracą przyczyniają się do rozwoju Polski.

– Nie samym chlebem żyje człowiek jak wiemy doskonale, ale do życia chleb jest bardzo potrzebny i niezbędny. To słowa Jana Pawła II, który zaznaczył, że żyjemy dzięki rolnikom, dzięki polskiej wsi. To jest docenienie roli wsi, ale jednocześnie nasze zobowiązanie. Zobowiązanie, żeby naprawiać błędy przeszłości tej dalszej, ale też tej z ostatnich lat, dekady. A także, żeby szukać najlepszych możliwych rozwiązań dla rolników we współczesnym świecie pełnym wielu wyzwań – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Takie rozwiązania niesie za sobą Polski Ład – projekt, dzięki któremu polskie gospodarstwa rolne będą miały szanse na duży rozwój.

Rząd od dawna wspiera interesy rolników

Polski Ład wprowadzi wiele korzystnych zmian dla rolników, nie można zapomnieć jednak o dotychczasowym wsparciu. W ostatnich latach rząd wprowadził prawną ochronę ziemi przed sprzedażą. Przeznaczył ponad 80 mln zł na wsparcie misji realizowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich. Wynegocjował 32 mld euro dla polskich rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

– Wspieramy polskich rolników. Zabezpieczyliśmy ich interesy wprowadzając ochronę polskiej ziemi – to coś co już się dokonało. Ponad 80 mln zł przekazaliśmy Kołom Gospodyń Wiejskim. Będziemy ten program kontynuować i rozszerzać. Zadbaliśmy o to, żeby jedną z najważniejszych pozycji w Unii Europejskiej zajął Polak Janusz Wojciechowski – człowiek z naszego środowiska, który dba o interesy polskich wsi – podkreślił szef rządu.

Ale to nie jest jedyne wsparcie na jakie mogli liczyć rolnicy. Nie zostali sami w roku 2018 i 2019 podczas suszy. Rząd wypłacił rekordowe nie tylko w skali kraju, ale i w całej Unii Europejskiej środki pomocowe – 4,5 mld zł. Nigdy wcześniej w Polsce nie było tak dużej pomocy. W ramach Porozumienia Rolniczego funkcjonuje 168 organizacji i związków rolniczych oraz 11 zespołów roboczych. Dzięki temu zostało wypracowanych setki rekomendacji i zaleceń. Rząd od lat pracuje nad poprawą sytuacji rolników, dzięki nowemu programowi Polski Ład, mogą oni liczyć na jeszcze więcej pozytywnych zmian.

Wizyta premiera w gospodarstwie rolnym w Będkowicach

Rząd uważnie wsłuchuje się w głos rolników, przyjmuje ich wnioski, zgłaszane uwagi i postulaty.

– Dzisiaj miałem ogromną przyjemność zwiedzić gospodarstwo Państwa Krawczyków w Będkowicach w woj. małopolskim i posłuchać czego rolnicy potrzebują najbardziej. Jakie są ich bolączki, nadzieje oraz sukcesy. Państwo Krawczykowie zainspirowali mnie do tego, abyśmy pomyśleli z ministrem rolnictwa o pewnych dodatkowych zachętach na łączenie się w grupy producenckie czy spółdzielnie rolnicze. Po to, żeby ich siła sprzedażowa względem nabywców była jak największa – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Polskie rolnictwo potrzebuje dobrej infrastruktury drogowej, transportowej, energetycznej, internetowej. Dzięki rozwiązaniom zawartym w Polskim Ładzie, rolnicy otrzymają konkretne wsparcie, które przyczyni się do dużego rozwoju ich gospodarstw.

Polski Ład – szereg korzystnych zmian dla rozwoju rolnictwa

Rolnictwo zajmuje bardzo ważne miejsce w programie Polski Ład. Jak podkreślił premier – Polski Ład to wielki program wsparcia polskiego rolnictwa, konkretne pieniądze, wysokie środki z Unii Europejskiej. To także program wsparcia polskiej kultury i tradycji wiejskiej. Zrobimy wszystko, żeby polska wieś rozwijała się jak najpiękniej i jak najszybciej. Na jakie zmiany mogą liczyć rolnicy? Poniżej prezentujemy co ulegnie zmianie.

Wyższe dopłaty do paliwa dla rolników

Zwiększona zostanie stawka dopłaty ze 100 zł do 110 zł za 1 ha. Wypłaty pieniędzy według podwyższonej stawki mają zostać wprowadzone w I połowie 2022 r. Na rolników czekają także prace legislacyjne w zakresie podwyższenia limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Projektowane zmiany stawek mają wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r.

Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego

Utworzone zostaną miejsca bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych. Na wsparcie będą mogły liczyć mikro i małe przedsiębiorstwa, a także przetwórstwa rolno-spożywcze – już istniejące i nowopowstałe.

Wsparcie otrzymają także rolnicy rozpoczynający lub prowadzący działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) oraz rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych

Jest częścią Polskiego Ładu, jako jedna z narzędzi do rozbudowy polskiej wersji państwa dobrobytu, wzmocnienia i rozwoju wsi. Ma stanowić zachętę do zakładania rodzin na wsi.

Głównym celem ustawy jest ustanowienie przepisów wspierających rozwój i utrzymanie rodzinnych gospodarstw rolnych. Ważną kwestią jest także pakiet zmian przywracających pełną godność ekonomiczną i społeczną polskich rolników. Blisko 100 proc. rodzinnych gospodarstw rolnych skorzysta z tej ustawy.

Korzyści płynące z ustawy: podatkowe, gospodarcze, społeczne, związane z dziedziczeniem, wsparcie klęskowe, gwarancje wypłaty wynagrodzenia za płody rolne, edukacyjne.

Więcej środków UE na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich

Poza dotychczasowymi instrumentami UE wspierającymi rozwój polskiej wsi, takimi jak Wspólna Polityka Rolna i polityka spójności, na polską wieś trafią również środki z: Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Kodeks rolny

Nowy akt prawny kompleksowo ureguluje:

- generalne zasady gospodarowania rolnego,

- podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego.

E-okienko dla rolnika

Mniej spraw biurokratycznych, to więcej czasu dla siebie i innych. Wiemy, jak trudne bywają czasem formalności związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, dlatego także w tej kwestii pragniemy wprowadzić udogodnienia.

Jedno miejsce o e-wnioskach m.in. na:

- zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego,
- wsparcie rolniczego handlu detalicznego (RHD),
- zgłoszenia do KRUS umów dzierżawy,
- zgłaszanie umów cywilnoprawnych,
- dopłatę do materiału siewnego,
- ocenę polową materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego.

Cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”

Umożliwi mniejszym gospodarstwom zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej w łańcuchu dostaw.

Rozwiązania w ramach systemu:

- wskazanie na wysoką jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności lub surowców,
- jednoznaczne potwierdzenie pochodzenia żywności,
- uproszczenie formalności związanych z raportowaniem informacji o produkcji w gospodarstwie rolnym oraz nadzorze jakościowym i handlowym.

Satelitarny System Monitoringu Upraw Rolniczych

Monitorowanie upraw rolnych na terenie całego kraju, pozwoli m.in. na:

- dostarczanie informacji o potencjalnych zagrożeniach,
- dostarczanie informacji o stratach w produkcji roślinnej,
- bieżący monitoring.

Centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi

Umożliwi przegląd nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zarządzanych przez KOWR.

To ułatwienie dla osób prowadzących gospodarstwa rolne, w dostępie do wiedzy o nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Inf. KPRM

Źródło: http://l24.lt/

Sonda

Wczytywanie sondy...
Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną