Swój wniosek strona czeska argumentuje niewykonaniem przez Polskę nakazu natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów.

Informację o wpłynięciu wniosku przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.